Nationalmuseum och
Skapande skola

Skapande skola ger elever och lärare möjligheter att möta konsten och Nationalmuseum på nya sätt. Vi utvecklar Skapande skola projekt i nära samarbete med lärare och elever. Innehåll, tidsåtgång och schemaläggning skräddarsys utifrån varje skolas behov.

Bilder:I ateljén, Baronessan de N-C av Alexander Roslin och ett collage av en elev från Fjällenskolan.

En elev från Neglinge skola som målar i ateljén. Bilden tagen under ett Skapande skola-projekt ht 2014.

Nationalmuseum erbjuder eleverna möjligheter:

• till eget skapande 
• att uppleva och lära i en unik lärandemiljö
• att möta Nationalmuseums samlingar i klassrummet (en pedagog kommer till skolan)
• att ge perspektiv på och kopplingar mellan det förflutna och nuet 

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Målgruppen är förskoleklasser och grundskolan till och med årskurs 9.  Läs mer på  Kulturrådets webbplats.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp