Porträtt och identitet.
Eklidsskolan ht 2011

Två klasser i årskurs 4-5 på Eklidsskolan i Botkyrka samarbetade HT 11 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola. Temat för projektet var 1000 språk – Porträtt och identitet

1000 språk – Porträtt och identitet

Vi ser bilder av människor överallt, i tidningar, reklam, skolan. Hur används porträtt nu och då? Hur vill man bli sedd? Vad uttrycker bilderna?

Projektet har bedrivits både i skolan och på Nationalmuseum i ett samarbete mellan elever, lärare, och en konstpedagog.

Projektet inleddes med att ansvarig konstpedagog besökte klasserna på skolan för att introducera temat och hålla workshops. Under det första besöket i skolan fick eleverna välja var sin reproduktion av ett porträtt ur Nationalmuseums samlingar. Eleverna arbetade med enkla collage och olika slags analyser och diskussioner kring sitt porträtt och hur en förändrad miljö kan påverka porträttet.

Under ett första besök på museet fick eleverna bekanta sig med några porträtt ur samlingarna och diskutera kring dem. Eleverna fick välja varsitt porträtt från samlingarna och fotograferades sedan i en pose tagen från det porträtt de valt. Vid ett andra besök på museet arbetade eleverna i Ateljén med att göra en parafras, en samtida tolkning, av det valda porträttet i collageteknik. De arbetade med akrylfärg och foto på pannå utifrån frågeställningarna: Hur skulle målningen kunna se ut om den gjordes i dag? Hur skulle den ha sett ut om det var ett självporträtt? Om du var med på bilden?

Genom möjligheten att öva på bildanalys samt det egna bilduttrycket har eleverna på ett fördjupat sätt fått möjlighet att reflektera över begreppet identitet och hur bilder konstrueras för att förmedla ett budskap.

Ansvarig konstpedagog: Helena Sjödin-Landon

Intresserad av att samarbeta med Nationalmuseum? Läs mer här

Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på
e-post: This is an email address

Bild överst: Rembrandtinspirerat elevarbete. Bild längst ner: Rembrandt van Rijn, Kökspigan.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp