Intryck och uttryck.
Enköpings kommun HT09

Enköpings kommun fick pengar för att tillsammans med Nationalmuseum arbeta med boken
Intryck och uttryck inom ramen för Skapande skola.

Under höstterminen 2009 mötte alla elever som gick i skolår åtta i Enköpings kommun konstpedagogen Lovisa Klint. I samråd med elevernas lärare arbetade hon i klassrummet med bilder och övningar från läroboken Intryck och uttryck, som Nationalmuseum producerat i samarbete med Gleerups läromedel. Projektet genomfördes med stöd av medel från Skapande skola, regeringens satsning på kultur i skolan.

Den 24 augusti träffade Veronica Hejdelind, ansvarig för skolverksamheten på Nationalmuseum, ett sjuttiotal av de lärare som deltog i projektet, för en uppstart. Nationalmuseum följer med stort intresse utfallet av projektet.

Vill du veta mer om Enköpings kommuns arbete med Intryck och uttryck inom ramen för Skapande skola kontakta kultursekreterare Maria  Lindgren, e-post: This is an email address

 

Bild: Pojke blåsande flöjt, Judith Leyster.

Pojke blåsande flöjt, Judith Leyster.