Porträtt och identitet.
Fjällenskolan VT11

Fyra klasser i skolår 4-5 på Fjällenskolan i Järfälla samarbetade VT11 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola. Temat för projektet var Identitet.

Projektet har bedrivits både i skolan och på Nationalmuseum i ett samarbete mellan elever, lärare, och en konstpedagog.

Projektet inleddes med att ansvarig konstpedagog besökte klasserna på skolan för att introducera temat och hålla workshops. Under det första besöket i skolan fick eleverna välja var sin reproduktion av ett porträtt ur Nationalmuseums samlingar. Eleverna arbetade med olika slags analyser och diskussioner kring sitt porträtt.

Vid pedagogens andra besök på skolan fotograferades eleverna i en pose tagen från det porträtt de valt och gjorde en enklare bildövning. Vid ett besök på museet arbetade eleverna i Ateljén med att göra en parafras, en samtida tolkning, av det valda porträttet i collageteknik (akrylfärg, foto).
Projektet avslutades med en utställning i Nationalmuseums matsäcksrum.

Genom möjligheten att öva på bildanalys samt det egna bilduttrycket har eleverna på ett fördjupat sätt fått möjlighet att reflektera över begreppet identitet och hur bilder konstrueras för att förmedla ett budskap.

Ansvarig konstpedagog: Helena Sjödin-Landon

Intresserad av att samarbeta med Nationalmuseum?  Läs mer här

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på e-post: This is an email address
 

 

Bild: Elev från Fjällenskolan.

Bild: Påbörjat collage av elev från Fjällenskolan.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp