Porträtt och identitet.
Skogåsskolan HT10

Tre klasser i åk 6 på Skogåsskolan i Huddinge samarbetade HT10 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola. Temat för projektet var Plats och Identitet. Syftet var att stärka elevernas språkutveckling i enlighet med ”det vidgade språkbegreppet”.

Bild: Tre exempel på elevernas arbeten utifrån ett porträtt i Nationalmuseums samlingar.

Tre exempel på elevernas arbeten utifrån ett porträtt i Nationalmuseums samlingar.

Under HT 10 fortsatte samarbetet, inom ramen för skapande skola, med Skogåsskolan i Huddinge. Denna gång var det tre klasser från åk 6 som deltog. Temat för projektet var Plats och Identitet. Syftet var att stärka elevernas språkutveckling i enlighet med ”det vidgade språkbegreppet”. 

Projektet har varit ett ämnesöverskridande arbete mellan svenska och bild som har bedrivits både i skolan och på Nationalmuseum i ett samarbete mellan elever, lärare, och konstpedagog.

Projektet inleddes med att ansvarig konstpedagog besökte klasserna på skolan för att introducerade temat.

Under sitt första besök på museet tittade eleverna på porträtt ur museets samling och funderade kring hur människor har velat bli avbildade då och nu. Med utgångspunkt från ett  av porträtten; Jacques-André-Joseph Aveds målning av Carl Gustav Tessin, arbetade eleverna med bildanalys och diskussioner.

Vid sitt andra besök arbetade eleverna i museets ateljé med Aveds porträtt som inspiration, och med frågeställningarna: Hur skulle den här bilden se ut om det var ett självporträtt? Om du var med på bilden? Eleverna gjorde självporträtt i collageteknik (foto, akrylfärg).

På skolan har eleverna jobbat vidare och skrivit egna texter utifrån porträttet av Tessin och frågorna: Vad ser han egentligen? Vad hände sen? Eleverna avslutade projektet med en utställning av sina texter och bilder på skolan.

Genom möjligheten att öva på bildanalys samt det egna text- och bilduttrycket har eleverna på ett fördjupat sätt fått möjlighet att reflektera över begreppen plats och identitet.

Ansvarig konstpedagog: Helena Sjödin-Landon

Intresserad av att samarbeta med Nationalmuseum? Läs mer här

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på e-post: This is an email address

Bild: Porträtt av Greve Carl Gustaf Tessin, Jacques-André-Joseph Aved
Greve Carl Gustaf Tessin, Jacques-André-Joseph Aved

Elevernas texter

Klicka på länkarna för att läsa elevernas texter.

Batuhan
Carolina
Dilan
Durde
Filiz
Ida
Jessica
Johanna
Jonathan
Kaan
Kanyanut
Karolina
Lema
Leonie
Lova
Melisa
Moa
Naomi
Sara
Semih
Vincent