Symboler.
Kungsholmsskolan ht 2011

Fyra klasser i årskurs 3 på Kungsholmens grundskola i Stockholm samarbetade HT 11 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola. Temat för projektet var Symboler.

Bild vänster: David de Heem, Vanitas-stilleben med dödskalle, bok och rosor. Bild höger: Elevarbete

Symboler -  om att berätta med hjälp av saker. Ett rött hjärta betyder kärlek. En streckgubbe med kjol på en dörr betyder toa för tjejer. Grön gubbe vi övergångsställe betyder GÅ! Med Harry Potter t-shirten berättar någon att hon gillar berättelsen om trollkarlen och hans klasskompisar.

Vår värld är full av olika bilder som vi lärt oss tolka som symboler. Hur går det till? Kan man skapa egna symboler? Vad berättar våra kläder, favoritleksaker och idoler om vilka vi är? Konstnärer har i alla tider använt sig av symboler och föremål som kan ge associationer. Projektet syftade till att uppmuntra barnen att reflektera kring dessa frågor utifrån såväl äldre målningar som egna bilder.

Projektet har bedrivits både i skolan och på Nationalmuseum i ett samarbete mellan elever, lärare, och en konstpedagog.

Projektet inleddes med att ansvarig konstpedagog besökte klasserna på skolan för att introducera temat och hålla workshops. Eleverna fick arbeta med pedagogiska övningar samt göra en bild i collageteknik.Under ett första besök på museet fick eleverna bekanta sig med några verk ur samlingarna och diskutera kring dem. I Ateljén fick de arbeta med bildanalysövningar och akrylmåleri. Vid ett andra besök på museet arbetade eleverna arbetar vidare i Ateljén med temat symboler. Färglära och måleri med enklare material ingick i arbetet.

Genom möjligheten att öva på bildanalys samt det egna bilduttrycket har eleverna på ett fördjupat sätt fått möjlighet att reflektera över begreppet symboler i konsten och hur bilder konstrueras för att förmedla ett budskap.

Ansvarig konstpedagog: Maja Witt

Intresserad av att samarbeta med Nationalmuseum? – Läs mer här.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på e-post: This is an email address