Porträtt och identitet.
Fjällenskolan vt 2012

Fyra klasser i årskurs 3 och 4 på Fjällenskolan i Järfälla samarbetade VT12 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola. Temat för projektet var Porträtt och identitet.

Bild vänster: Carl Fredrik von Breda, Hans far, 1797. Bild höger: elevarbete

Projektet har bedrivits både i skolan och på Nationalmuseum i ett samarbete mellan elever, lärare, och en konstpedagog.

Projektet inleddes med att ansvarig konstpedagog besökte klasserna på skolan för att introducera temat och hålla workshops, där eleverna bland annat fick värma upp med att rita av varandra utan att titta på pappret. Eleverna fick också välja varsin reproduktion av ett porträtt ur Nationalmuseums samlingar och arbeta med olika slags analyser och diskussioner kring sitt porträtt.

Vid ett andra tillfälle, för några av eleverna förlagt på skolan och för andra på Nationalmuseum, fotograferades eleverna i en pose tagen från det porträtt de valt och gjorde en enklare bildövning.

Under det tredje tillfället, som var ett besök på museet, arbetade eleverna i Ateljén med att göra en parafras, en samtida tolkning, av det valda porträttet i collageteknik (akrylfärg, foto).

Genom möjligheten att öva på bildanalys samt det egna bilduttrycket har eleverna på ett fördjupat sätt fått möjlighet att reflektera över begreppet identitet och hur bilder konstrueras för att förmedla ett budskap.

Ansvarig konstpedagog: Helena Sjödin-Landon

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på e-post: This is an email address

Vill du samarbeta med oss?  Läs mer här 

Elevarbeten Fjällenskolan

Eleverna har tecknat av sig själva utan att lyfta handen från pappret.