Porträtt och identitet.
Östra Grundskolan vt 2013

En klass i årskurs 4 på Östra grundskolan i Huddinge samarbetade VT 2013 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola. Temat för projektet var Porträtt och identitet.

Bild: Elever i Östra Grundskolan i Huddinge deltar i ett Skapande skola-projekt.

Elever i Östra Grundskolan i Huddinge deltar i ett Skapande skola-projekt.

Projektet är ett ämnesöverskridande arbete mellan svenska och bild som bedrivs i skolan i ett samarbete mellan elever, lärare, konstpedagog och en fotograf.

Upplägg

Projektet inleddes med att ansvarig konstpedagog besökte klasserna på skolan för att introducera temat samt göra en enkel work shop tillsammans med eleverna.

Vid ett andra tillfälle i skolan fick eleverna bekanta sig, via bildvisning, med porträtt ur museets samling och fundera kring hur människor har velat bli avbildade då och nu.

Eleverna fick välja var sin reproduktion av ett porträtt ur Nationalmuseums samlingar som de sedan  hade som utgångspunkt i projektet. De arbetade med bildanalys och diskussion kring ”sitt” porträtt. Eleverna fotograferades under detta tillfälle i en pose tagen från det porträtt de valt.

Under det tredje tillfället, som var i skolans bildsal, arbetade eleverna med att göra en parafras, en samtida tolkning, av det valda porträttet i collageteknik.  De arbetade med akrylfärg och sitt fotografi på pannå utifrån frågeställningarna: Hur skulle det här porträttet sett om det gjordes i dag? Om det var du som var ett självporträtt?

På skolan har eleverna jobbat vidare och skrivit texter kring den valda bilden utifrån frågeställningarna: Vad hände sen? - Fritt skrivande.  Vem var det egentligen? – faktatext .

Pojke från Östra Grundskolan i Huddinge som deltar i ett Skapande skola-projekt.
Pojke från Östra Grundskolan i Huddinge som deltar i ett
Skapande skola-projekt.

Genom möjligheten att öva på bildanalys samt det egna bilduttrycket har eleverna på ett fördjupat sätt fått möjlighet att reflektera över begreppet identitet och hur bilder konstrueras för att förmedla ett budskap.

Ansvarig konstpedagog: Helena Sjödin-Landon, Fotograf: Sanna Argus Tirén

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på e-post: This is an email address
Vill du samarbeta med oss?  Läs mer här


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp