Se hur det känns
Fredrikshovs slotts skola ht 2014

Tre klasser i årskurs 1-3 på Fredrikshovs slotts skola, Stockholm samarbetade ht 2014 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola.

Om projektet:

Projektet har varit ett ämnesöverskridande arbete mellan bild och No och utgångspunkten var skolans eget tema om kroppen. Projektet har bedrivits på Nationalmuseum/KA och på skolan i ett samarbete mellan elever, lärare och konstpedagog

Projeketet Se hur det känns – handlar om att med alla sina sinnen upptäcka konst och att känna med hela kroppen. Eleverna fick upptäcka/utforska konst både ur Nationalmuseums samling (digitalt) och den tillfälliga utställningen Från Tsarer till folkkommissarier.

Upplägget:

Varje klass besökte Nationalmuseum på Konstakademin vid två tillfällen.

Första besöket: Eleverna fick möta några verk i NM:s utställning Från tsarer till folkkommissarier samt några bilder ur museets samling. De fick öva sin iakttagelse förmåga och med fantasin hjälp ”kliva in i” en målning. Eleverna fick använda sig av alla sina sinnen, sin nyfikenhet och upptäckarlust när de upptäckte konsten och de fick pröva att göra enkla känsel- och luktexperiment.

Andra besöket: Alla klasser besökte Nationalmuseums Stora ateljé för en workshop. Besöket började med att eleverna fick känna på olika föremål, utan att se det, och endast uppleva det genom händerna. De fick sedan försöka beskriva föremålets form, yta mm. Eleverna fick efter det arbeta med att göra ”luktskulpturer” i lera där utmaningen var att skulpturerna skulle kunna upplevas med alla sinnena så som syn, känsel, lukt och smak.

Elever och lärare arbetade vidare på skolan med sitt tema – kroppen. Projektet avslutas med en utställning på skolan.

Ansvarig konstpedagog: Maja Holmqvist

Intresserad av att samarbeta med Nationalmuseum?  Läs mer här

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på e-post: This is an email address


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp