Identitet.
Skogåsskolan vt 2012

Fyra elever från åk 8-9 i Skogåsskolan i Huddinge samarbetade VT 12 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola. Temat för projektet var Identitet. En presentation av projektet visas i Minigalleriet, Nationalmuseum.

Stolar av elever från Skogåsskolan, åk 8-9. Utställning i Minigalleriet på Nationalmuseum till och med 27 maj.

Vad är identitet? Hur uppstår och formas den? Hur kan man uttrycka identitet?

Projektet har bedrivits både i skolan och på Nationalmuseum i ett samarbete mellan elever, lärare, och en konstpedagog.

I en rad workshops under vårterminen 2012, undersökte elever från Skogåsskolans högstadium, åk 7 och 8, begreppet identitet. Elever, lärare och en konstpedagog möttes i skolan, och i museet samlingar och ateljé, för att reflektera över temat, fördjupa sig i konstnärliga processer och diskutera hur man kan använda sig av dem.

Eleverna introducerades i temat genom att fundera runt porträtt hämtade från skilda håll; museets samlingar, dagstidningar, webben, reklam, privata fotoalbum m.m.

Vad kan porträtt som beskriver en persons yttre ge för bild av en människas identitet?

Erfarenheter av rum, platser, minnen, drömmar och åsikter, går de att uttrycka i ett porträtt?

Kan föremål uttrycka identitet?

Eleverna gjorde rörelsekartor som visar hur platserna de färdas mellan dagligen, också utgör en bild av vem de är – en sorts porträtt. Kartorna visualiserade en egen konkret erfarenhet på ett abstrakt sätt.

Med porträtten i museets samlingar som utgångspunkt funderade klassen över hur identitet har uttryckts i andra tider och jämförde med i dag. I museets ateljé prövade eleverna hur det kändes att byta plats med de avporträtterade med hjälp av konstreproduktioner, foton av dem själva, penslar och akrylfärg. Vad spelar faktorer som miljö, kroppsspråk och kläder för roll i ett porträtt?

En av projektets workshops var förlagd till museets design och konsthantverksamling. Eleverna diskuterade hur identitet också kan uttryckas i en möbel. De koncentrerade sig runt olika stolars personligheter för att senare övergå till praktiskt arbete i Ateljén där de fick fria händer att med stolar, färg, tyg, skrot m.m.ge uttryck för sin egen eller stolens identitet.

Projektet har syftat till att eleverna utifrån olika perspektiv och genom skiftande material och tekniker undersöker begreppet identitet. I projektet har de tagit del av konstnärliga processer och tränat uttrycksförmåga samt fått utrymme för filosofiska reflektioner. Eleverna har också lärt känna Nationalmuseums samlingar.

Ansvarig konstpedagog: Maja Witt

Intresserad av att samarbeta med Nationalmuseum? Läs mer här

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på e-post: This is an email address