Porträtt och identitet.
Skogåsskolan VT 10

Två klasser i skolår 8 på Skogåsskolan i Huddinge samarbetade VT10 med Nationalmuseum inom ramen för Skapande skola. Temat för projektet var Plats och identitet. Syftet var att stärka elevernas språkutveckling i enlighet med ”det vidgade språkbegreppet”.

Projektet har varit ett ämnesöverskridande arbete mellan svenska och bild som har bedrivits både i skolan och på Nationalmuseum i ett samarbete mellan elever, lärare, och konstpedagog.

Projektet inleddes med att ansvarig konstpedagog besökte klasserna på skolan för att introducera temat.

Under sitt första besök på museet valde eleverna var sitt porträtt ur Nationalmuseums samlingar. Eleverna arbetade med olika slags analyser och diskussioner kring sitt porträtt. Vid sitt andra besök arbetade eleverna i museets ateljé med att göra en parafras, en samtida tolkning, av det valda porträttet i collageteknik (akrylfärg, foto).

På skolan har eleverna jobbat vidare och skrivit texter kring den valda bilden utifrån frågeställningarna: Vem är jag?, Vad hände sen?, Vem var det egentligen? Eleverna avslutade projektet med en utställning av sina texter och bilder på skolan.

Genom möjligheten att öva på bildanalys samt det egna text- och bilduttrycket har eleverna på ett fördjupat sätt fått möjlighet att reflektera över begreppen plats och identitet.

Ansvarig konstpedagog: Helena Sjödin-Landon

Intresserad av att samarbeta med Nationalmuseum? Läs mer här

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om projektet kontakta oss på e-post: This is an email address

Bild: Parafras av Patrik Andersson på Skogåsskolan och originalet, Lutspelerska av Ferdinand Bol.

Parafras av Patrik Andersson på Skogåsskolan, och originalet, Lutspelerska av Ferdinand Bol.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp