Lärarnas kommentarer

Lena Hägg, Eva Thorell och Merica Goldsterner, lärare på Skogåsskolan i Huddinge, deltog i Skapande skola tillsammans med elever i skolår 8, VT 2010. Här delar de med sig av sina erfarenheter av projektet.

Hejsan,

Tack för ert besök, det uppskattades. Projektet föll väl ut, till en början var eleverna lite undrande och tveksamma men under arbetets gång blev de mer och mer positiva. Besöken på museet var mycket uppskattade, de kände sig väldigt välkomna eftersom de fick ”egen” visning och att de fick arbeta i ateljen.

Skrivarbetet i skolan fungerade bra efter besöken, de kändes självklart för dem att leva sig in i sitt porträtt och fabulera vidare om porträttfigurens liv och leverne. Vi lärare som har varit involverade i projektet är mycket nöjda med upplägget, det var mycket välorganiserat och genomtänkt. Att se eleverna så engagerade i ateljen var en fröjd, det smittade också av sig på deras skrivande. Vi är mycket nöjda med vår utställning på skolan och vi ser gärna att det blir ett fortsatt samarbete så fler elever får ta del av detta.

Lena Hägg och Eva Thorell

Så här sammanfattade Merica Goldsterner, lärare i SO, sina erfarenheter av projektt:

  • Bra resultat på kort tid.
  • För att det ska ge resultat även på lång sikt t ex i språkutveckling behövs det flera tillfällen (tidsmässigt) och även flera övningar.
  • Bra arbetssätt. Flera timmar, tillfälle på museet båda för visning och worshop.
  • Gott samarbete mellan skola och kulturlivet. Flera liknande projekt är önskvärda.

Läs mer om projektet.