Om skolverksamheten

Vi vill ge alla elever ett roligt, utmanande och lärande möte med konsten på elevernas villkor.

Verksamheten riktar sig till förskola, grundskola och gymnasiet men också till vuxengrupper i svenska för invandrare och svenska som andraspråk.

Boka ett skolprogram
Under tiden som museibyggnaden på Blasieholmen renoveras finns vi i tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 i centrala Stockholm. Från den 15 maj 2014  visar vi utställningen Highlights: kända och okända konstskatter från Nationalmuseum. I anslutning till utställningen erbjuder vi en skolvisning med två olika teman. Programmet kan kombineras  med eget arbete i ateljén.

Programmet är anpassat efter elevernas ålder och finns från förskolan upp till och med gymnasiet. Programmet kompletterar på olika sätt skolans kurs- och läroplaner.

Arbeta på egen hand
För lärare som vill arbeta med konst på olika sätt i undervisningen finns lärarhandledningar med fakta, bildmaterial och övningar. Materialet passar bra för klassrumsbaserad undervisning.

Fortbildning för lärare och pedagoger
Varje termin produceras lärarfortbildningar med olika teman och innehåll. Syftet är att öka kunskapen om hur museets samlingar kan användas som läranderesurs. Fortbildningarna består av såväl fakta som inspiration och konkreta didaktiska moment.

 

Bild: Elever i museet. Foto: Per-Åke Persson/Nationalmuseum.

Elever i museet. Foto: Per-Åke Persson/Nationalmuseum.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för lärare så får du inbjudningar till lärarkvällar och aktuell information om våra skolprogram.


> Tipsa en vän

Öppettider:

måndag, onsdag,
fredag–söndag 10–18
Tisdag, torsdag 10–20

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp