Franskt 1700-tal

Nationalmuseum äger en omfattande samling av franskt 1700-talsmåleri, där bland andra konstnärer som Jean-Antoine Watteau, François Boucher, Jean-Baptiste-Siméon Chardin och Anne Vallayer-Coster är representerade.

Kärlekslektionen (detalj), Antoine Watteau. Hertiginnan av Chartres (1726-1759) som Hebe (detalj), Jean-Marc Nattier. Tecknaren (detalj), Jean Simeon Chardin.

Kärlekslektionen (detalj), Antoine Watteau. Hertiginnan av Chartres (1726-1759) som Hebe (detalj), Jean-Marc Nattier. Tecknaren (detalj), Jean Simeon Chardin.

Den tyngd och det allvar som präglat konsten under det föregående århundradet, ersattes nu av en lätthet och rörlighet i formspråket, samtidigt som färgskalan blev ljusare och kyligare. Måleriet fick också en mer privat och intim karaktär – särskilt framträdande i tidens porträttkonst. Konstnärerna hämtade fortfarande ofta sina motiv från den antika mytologin, men istället för att som tidigare framhäva det allvarliga och heroiska, tog man nu fasta på det sinnliga och erotiska, till exempel i Bouchers målningar. I Nationalmuseum finns ett av hans viktigaste verk – Venus triumf från 1740.

Vid sidan av sådana motiv var också djurbilder populära i den franska konsten under 1700-talet. I Nationalmuseums samling finns målningar av lejon, leoparder, papegojor och hundar utförda av tidens främste djurmålare, Jean-Baptiste Oudry.

En annan sida av periodens bildkonst, främst representerad av Chardin och Vallayer-Coster, utgjordes av realistiska skildringar av enkla vardagsföremål eller av hemmets interiörer, ofta utförda i en mer dämpad färgskala. 
 

Kärnan i Nationalmuseums samling av franskt 1700-talsmåleri har en lång historia i Sverige. Många av verken inköptes i Paris under 1700-talets första hälft av den svenske diplomaten och konstsamlaren Carl Gustaf Tessin. Dennes goda kontakter medförde dessutom att han fick förmedla en rad beställningar från det svenska hovet.

Men Tessins dåliga ekonomi tvingade honom att sälja sin privata konstsamling, vilken 1749 kom att införlivas med de kungliga samlingarna. Tessins franska måleri kom därmed att ingå i kronprinsessan och sedermera drottning Lovisa Ulrikas stora konstsamling på Drottningholm och Stockholms slott. Dessa kungliga samlingar kom sedan under slutet av 1800-talet att överföras till Nationalmuseum.
 


> Tipsa en vän

BESÖKSADRESSER:

@ Konstakademien
Fredsgatan 12, Stockholm

@ Kulturhuset Stadsteatern
Sergels torg, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp