Arbete pågår: Museum i nytt ljus

Hur påverkas upplevelse av konst om vi rör oss runt den istället för att titta på den rakt framifrån? Vilken roll spelar ljuset? Blir upplevelsen större om flera konstarter samverkar? Upptäck själv vad som händer i
Arbete pågår: Museum i nytt ljus.

30 april 2009– våren 2010

 

Nationalmuseum slog upp portarna 1866. Sedan dess har museibyggnaden aldrig renoverats. Nu är behovet akut. Statens fastighetsverk och Nationalmuseum har utarbetat ett förslag, som har lämnats till regeringen, till hur man kan rädda den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och anpassa den till moderna krav.

 

Arbete pågår: Museum i nytt ljus undersöker hur Nationalmuseums samlingar kan visas i en renoverad byggnad. Projektet inleds med en presentation av skulptur. Temat är ljus och rörelse.

 

Vad är museum i nytt ljus?

Nationalmuseums byggnad skapades utifrån idén att upplevelser av konst förstärks när de samverkar med det omgivande rummet. Här fanns ursprungligen salar i varierande storlek, dekor, färg- och ljussättning – olika salar för olika slags presentationer och konst.

 

Byggnaden har under åren förändrats. Idag är salarna likriktade. Fönster har satts för och väggar har satts upp. Dagsljus och utblickar möjlighet till över Stockholm har skärmats av.

 
I visionen av en renoverad Nationalmuseibyggnad flödar dagsljuset in och mångfalden av uttryck, färger och dekorer är återinförd. Konstupplevelsen förhöjs av att arkitektur och konst samverkar. De omväxlande miljöerna används för att skapa en mångfald av konstupplevelser – ett museum i nytt ljus.

 

Ljus och rörelse

Ljusets riktning, styrka och färg spelar en avgörande roll för hur vi ser och upplever konst och arkitektur. I salarna där projektet visas har täckelsen för fönstren tagits bort och dagsljuset tillåts åter att komma in. Du kan själv uppleva hur skiftande belysning skapar nya intryck och hur rummets form och färgsättning påverkar upplevelsen av konsten. 

 

Vad finns att se och göra?

Leta efter detaljer

I kabinettet intill hissen hänger en fotografier av skulpturer. Bilderna visar närgångna detaljer som du kan försöka leta rätt på när du går runt i Arbete pågår: Museum i nytt ljus.

 

Skulpterade huvuden
I pelarsalen innanför kabinettet finns en installation med skulpterade huvuden. Den ger dig en föreställning om den mångfald som Nationalmuseums samlingar rymmer. Läs mer här.

 

Skulpterade kroppar

Fortsätt till norra salen, till vänster, där du kan se och uppleva skulpterade kroppar. Gå runt och titta från olika håll eller slå dig ned en stund och njut. Läs mer här.

 

Installation av Christian Partos
Under perioden 6 december 2009 – 21 februari 2010 visas Christian Partos ljusinstallation E.L.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå på spaning
Ta med kartan med utmärkta spår av 143 års förändringar: förtäckta fönster, sevärdheter och annat som man vanligtvis inte lägger märke till. Hur skulle det kunna se ut efter en renovering? Ladda ner kartan här eller hämta den i museet.

 Karta

 

Vad händer sen?

Projektet kommer att pågå fram till den planerade renoeringen av museet. Det kommer att förändras och utvecklas efter hand. I höst kommer vi att arbeta med Nya Nationalmuseum som ett grönare klimatsmart museum. I planerna finns även möten mellan Nationalmuseums samlingar och samtidskonst.

 

Besök Arbetet pågår: Museum i nytt ljus på plan 1.

Läs mer 

Klicka här för att läsa mer om förstudien Nya Nationalmuseum. 

 

Museum i nytt ljus producerades av

Linn Ahlgren, fotograf
Agneta Bervokk, grafisk form
Karin Bexelius, utställningssekreterare
Per Hedström (PH), intendent måleri och skulptur, urval och textproduktion
Veronica Hejdelind (VH), pedagogik, textredaktör
Helena Kåberg (HK), intendent, projektledare
Olof Lundström, producent för installationen med skulpterade huvuden, tekniker
Jan Norrman, intendent konsthantverk, urval
Elisabet Tebelius-Murén, skulpturkonservator
Henrik Widenheim, scenografi
Niclas Zander, teknik och ljus

Patrik Steorn (PS), lektor, Modevetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, texter
Susanne Skog-Myrén, journalist, audioguide