Norra salen: skulpterade kroppar

När gardiner och skärmväggar är borta blir intrycket av den här salen nytt. De stora fönstren ger rymd och ljus och utblickar över staden. På temat ljus och rörelse presenterar vi skulptur från museets samlingar

Bild: Skulpturer i dagsljus, Norra salen.Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.

Skulpturer i dagsljus, Norra salen.Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.

I den norra salen visas skulpterade kroppar ur Nationalmuseums samlingar. Temat är ljus och rörelse. Några av verken är ursprungligen skapade för ett kyrkorum eller andra offentliga lokaler.  Andra är så kallad fri skulptur, utan band till arkitektur.  Vissa är tänkta att upplevas i mindre rum och privata miljöer. Nu visas de i samspel med varandra och museibygganden och ger dig en idé om hur viktigt ljus och rörelse är för konstupplevelsen. Gardiner, skärmväggar och ljusramper har nyligen tagits ned. Dagsljus flödar in från två håll och ger liv åt skulpturerna.

Påverkar ljuset din upplevelse av konst?

Ljusets rikting, styrka och färg spelar en avgörande roll för hur vi ser och upplever tredimensionella föremål . Skulptören arbetar därför medvetet med hur ljuset förhåller sig materialet. En annan av skulptörens stora utmaningar är att i en stillastående form förmedla en upplevelse av liv och rörelse. 

Prova själv

Som betraktare kan du påverka upplevelsen av skulpturerna. Gå runt skulpturen, prova olika perspektiv, leta efter detaljer. Fundera på hur skulptören har arbetat med rörelse och kroppsspråk. Upptäck hur skiftande belysning skapar nya intryck. Bidrar rummets form och färgsättning till intrycken?

Bild: Detalj av skulptur. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.

Bild: skulpturer i norra salen. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.