Pelarsalen: skulpterade huvuden

Pelarsalen är en experimentverkstad för olika sätt att presentera konst. Just nu kan du se en installation med skulpterade huvuden. Gå runt, titta och jämför hur sol- och strålkastarljus påverkar upplevelsen av konsten.

Bild: Installation med skulpterade huvuden i Pelarsalen (beskuret). Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.

Installation med skulpterade huvuden i Pelarsalen (beskuret). Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.

Installationen med skulpterade huvuden ger dig en föreställning om den mångfald och variationsrikedom som Nationalmuseums samlingar rymmer. Trots att endast ett urval av objekt ur en begränsad föremålskategori visas är variationen av material, tekniker och uttryck stor.

Kungar, krögare och bibliska personer

Här finns porträtt av levande och döda, kungligheter, politiker, diplomater, krögare, författare och konstnärer. Kanske känner du igen Gustav III, Gustav Vasa, Selma Lagerlöf och Tore Wretman? Några av skulpturerna föreställer mytologiska gestalter, andra skildrar bibliska personer. Skulpturerna representerar tidsepoker från antiken till senare delen av 1900-talet.

På några av hyllorna högst upp står en grupp gipsskulpturer som avviker från de övriga. Det är avgjutningar efter verkliga huvuden. Konstskolor använde i äldre tider den här typen av porträtthuvuden i studiesyfte.

Med sikte på framtiden

Installationen med skulpterade huvuden på byggnadsställningar refererar till Nationalmuseibyggnadens nära framtid – en period av renovering och ombyggnad med sikte på nya sätt att presentera samlingarna. Idag visas bara en bråkdel av Nationalmuseums samlingar. I ett framtida Nationalmuseum vill vi visa mer och med större variation av presentationsformerna.

Lyssna

Olof Lundström, som själv är konstnär, har designat installationen med skulpterade huvuden. Lyssna till när han berättar om skulpturerna och arbetet med installationen.

 Olof Lundström. Lyssna och ladda ner. Mp3.

Bild: detalj av skulpterat huvud. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.

Bild: Skulpterade huvuden. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.

Bild: Skulpterat huvud. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum 2009.