Den helige Hieronymus botgörande

av Georges de La Tour

Den franske målaren Georges de La Tour hörde till de konstnärer som under 1600-talets första hälft tog intryck av Caravaggio och av caravaggisterna. I många av hans bilder står intresset för ljusdunkel i centrum. I denna målning är det religiösa motivet framställt med en långt driven realism i detaljerna, vilket också är utmärkande för den caravaggistiska traditionen.

Bild: Den helige Hieronymus botgörande, Georges de La Tour.