Gubbe med krus

av Willem Van Vliet

Willem Van Vliet var verksam i Delft där han utförde genremotiv i Caravaggios anda. Ofta uppvisade dessa målningar ett varmt ljussken från en tydlig källa, som i ” Gubbe med krus”.

Bild: Gubbe med krus, Willem van Vliet