Ung man läsandes vid vaxljus

av Matthias Stom

Matthias Stom hade sannolikt studerat i Utrecht på 1620-talet och där kommit i kontakt med traditionen från Caravaggio. Han tillbringade därefter många år i Italien, där dessa intryck fördjupades.

Ett intresse för nattliga scener och skildringar av spelet mellan ljus och skugga var utmärkande för flera av caravaggisterna. Motivet med en ensam gestalt invid ett brinnande ljus var ett återkommande motiv också hos Stom. De varma röda och gula färgerna, liksom den realistiska skildringen av motivet, knyter till Caravaggio-traditionen.

Bild: Ung man läsandes vid vaxljus, Matthias Stom.