Carl Larsson –
vänner & ovänner

Carl Larsson – vänner och ovänner speglar det svenska konstlivet åren 1870 till 1920 genom Carl Larsson och hans nätverk och relationer. Det handlar om konstnärskollegor, lärare, samlare, kritiker och författare men också om Carl själv och hans familj.

Bilder: Carl Larsson, Blomstervännen. Kalmar Konstmuseum. Carl Larsson, Oscar Levertin. Bonniers Porträttsamling/Nedre Manilla. Carl Larsson, Vid källaren. Nationalmuseum

Carl Larsson, Blomstervännen. Kalmar Konstmuseum. Foto från Zornmuseets samling, Mora. Carl Larsson, Oscar Levertin. Bonniers Porträttsamling/Nedre Manilla. Carl Larsson

Pågår 13 juni – 3 november 2013
på Konstakademien, Fredsgatan 12.

Carl Larsson är en av Sveriges mest kända och folkkära konstnärer. Med bilderna av den egna familjen och hemmet blev han berömd i vida kretsar. Men vem var han? Vad tyckte samtiden om honom och hur såg han på andra och på sig själv?

Via olika teman i utställningen följer vi Carl Larsson från utbildningsåren och den tidiga karriären till hemmet i Sundborn och 1910-talets politiska ställningstaganden i världskrigets skugga. Vi får också följa honom till det bohemiska Paris och till konstnärskolonin i Grez-sur-Loing där hans konstnärskap tog en ny riktning och där han mötte sin blivande fru, konstnären Karin Bergöö.

Vänner

Carl Larsson kom från en enkel bakgrund och hade först svårt att slå igenom som konstnär. Men efter genombrottet 1882 fick han stora framgångar och prestigefyllda uppdrag. Han var vän eller bekant med hela den svenska kultureliten och hade en central plats i sekelskiftets kulturliv. En rad porträtt av dåtidens kulturpersonligheter hör till höjdpunkterna i hans konstnärskap.

Carl och Karin var nära vänner med Anders och Emma Zorn. I utställningen presenteras en fördjupad bild av den vänskapen. De nära relationerna till några av tidens stora konstsamlare och mecenater tas också upp.

Ovänner

Trots framgångarna stötte Carl Larsson på motstånd. Det gällde inte minst i samband med de offentliga utsmyckningsuppdragen han fick, bland annat i Nationalmuseums trapphall. Ett konservativt etablissemang med Oscar II i spetsen motarbetade hans konst, samtidigt som hans politiskt radikala konstnärsvänner tyckte att han var för högerinriktad. Carl Larsson tog kritiken hårt.

En vän som kom att bli en bitter ovän var August Strindberg. De båda hade varit vänner sedan början av 1880-talet men 1908 gick Strindberg i En ny blå bok till hårt angrepp på Carl och Karin under rubriken ”Hopljugna karaktärer”. Carl Larsson varefter det fylld av hämndbegär mot sin forne vän.

Karin

Karin Larsson utbildades till konstnär i Stockholm och Paris men slutade måla efter giftermålet med Carl, som i flera sammanhang uttalade sig negativt om kvinnliga konstnärer i allmänhet.

Karins kreativitet kom till uttryck i utformandet av familjens bostad, som man skulle kunna beskriva som ett gemensamt konstnärligt projekt. Detta inbegrep inte bara formgivning utan också familjesyn och livsstilsval av olika slag. Ett särskilt tema i utställningen är Carls många ögonblicksbilder och porträtt av Karin.

Hemmaidyll

Många av Carl Larssons mest kända bilder skildrar den egna familjen och umgängeskretsen. Med böckerna om hemmet och livet på Lilla Hyttnäs i Sundborn i Dalarna lade han inte bara grunden för sin egen popularitet. För miljoner läsare formulerade han också idén om det lyckliga och vackra hemmet.

Genom böckerna med Sundborn-akvarellerna fick makarna Larssons skapelse – deras livsstilsprojekt – ett enormt genomslag som är svårt att överskatta.

Kontraster

Carl Larssons bittra ord i självbiografin om sin mörka barndom står i bjärt kontrast mot ljuset och glädjen i så mycket av hans konst. Genom självporträtt, fotografier och andra bilder försöker vi här ge en bild av mannen i nätverkets mitt.

Bild: Carl Larssons målning Azalea. Målningen ägs av Thielska Galleriet.
Carl Larsson, Azalea. thielska Galleriet 

Svensk konstnärsblandning

Utställningen omfattar omkring 120 konstverk, varav knappt 100 av Carl Larsson. Bland övriga representerade konstnärer märks Julia Beck, Hugo Birger, Oscar Björck, Eva Bonnier, Per Hasselberg, Ernst Josephson, Karl Nordström, Hanna Pauli, Georg Pauli och Anders Zorn.

Konstutbyte

I Carl Larsson – vänner & ovänner ingår många konstverk på papper, till exempel teckningar och akvareller. De är ljuskänsliga och kan därför inte visas så ofta och så lång tid åt gången. Därför byter vi, efter drygt halva utställningstiden, ut åtta av akvarellerna. För att bevara dem för framtiden ska de nu vila och återhämta sig i mörker. Har du redan sett utställningen? Kom gärna igen och se den på delvis nytt sätt.

Se vilka verk som har bytts ut och se vilka som är nya.


Bild: Carl Larssons målning av August Strindberg. Målningen ägs av Nationalmuseum.
Carl Larsson, August Strindberg. Nationalmuseum.

Katalog

Till utställningen hör en katalog i svensk, engelsk och tysk upplaga.  Läs mer och beställ boken.

Visningar

1 september – 3 november
Introduktion till utställningen, på svenska,
måndag kl 12, torsdag kl 18, fredag kl 14,
i Konstakademiens hörsal. 

För höstens övriga program, klicka här

Lojalitetstest: vän eller ovän?

Carl Larsson eller Strindberg? På vems sida står du? Det har blivit dags för dig att ta ställning! Gör lojalitetstestet, låna Carl Larsson-bilder och citat och se de mest gillade vänner-och-ovänner-bilderna på Instagram.

Gå till www.vannerovanner.se

Tack!

Ett särskilt tack riktas till Anne-Marie och Herbert Lembcke, som genom sin stiftelse Ad Infinitum Foundation, givit ett generöst ekonomiskt stöd till utställningen.


 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp