Caspar David Friedrich
– den besjälade naturen
och åtta samtida kommentarer

Se ett nittiotal suggestiva verk av Caspar David Friedrich, den tyska romantikens ledande målare. Möt också åtta nutida konstnärer som med sina verk för en dialog med arvet efter Friedrich.

Konstverk från de båda utställningarna Caspar David Friedrich–den besjälade naturen och Friedrich–åtta samtida kommentarer.

Pågår 2 oktober 2009 –10 januari 2010

Caspar David Friedrich (1774–1840) räknas idag som en av giganterna i tysk konst. Som landskapsmåleriets store särling under 1800-talet gav han sina motiv en ny karaktär och en poetisk djupdimension. I Friedrichs suggestiva bildvärld gestaltas tillvarons stora frågor i mötet mellan människa och natur.

Naturen som spegling av det gudomliga

Ingen konstnär har som Friedrich gestaltat romantikens tro på en besjälad natur genomsyrad av det gudomliga. Hans bilder förmedlar en stark känsla av en andlig närvaro under verklighetens yta. Denna dubbelhet ger Friedrichs konst en fascinerande och gåtfull dimension.
Enligt Friedrich skulle endast konstnärens egna känslor bestämma konstverkets karaktär. Man skulle inte endast måla vad man såg framför sig utan även vad man såg för sitt inre. Landskapsbilden blev därmed även något av ett självporträtt.
Utställningen koncentreras främst kring tre teman: Bergen, Havet och stranden samt Träden.

Nordiska beröringspunkter

Caspar David Friedrichs liv och konst hade även flera nordiska beröringspunkter. Han föddes i den nordtyska hamnstaden Greifswald i dåvarande svenska  Pommern, han utbildades vid konstakademin i Köpenhamn och han hade under många år i Dresden den norske målaren Johan Christian Dahl som nära vän och granne. I Friedrichs bildvärld finns också tydliga nordiska inslag.

För första gången i Norden

Trots förbindelsen till Sverige finns inget enda verk av Friedrichs hand i vårt land och hans namn är idag långt mindre känt än vad det förtjänar.
Tack vare generösa utlån från en rad museer i Tyskland, England, Ryssland, Spanien, USA, Norge och Danmark samt från privata ägare ger utställningen nu den svenska publiken en unik möjlighet att genom ett fyrtiotal målningar och drygt 50 teckningar stifta bekantskap med Caspar David Friedrichs konst.

Åtta samtida kommentarer

Intresset för romantiken återuppstod i samband med post-modernismens framväxt och dess uppgörelse med de modernistiska idealen. Hos ett flertal av de mest intressanta samtidskonstnärerna finns referenser till Friedrich. Det är inte en fråga om en målerisk ”stil” utan mer ett idémässigt förhållningssätt till några av romantikens föreställningar vilka överförts till olika medier såsom måleri, skulptur, teckning, fotografi, grafik och collage.

I Galleriet på entréplan visas en separat utställning av samtidskonst i dialog med arvet efter Friedrich. I utställningen Friedrich, åtta samtida kommentarer, möter du verk av Karin Mamma Andersson, Ann Böttcher, Cecilia Edefalk, Denise Grünstein, Håkan Rehnberg, Jan HåfströmLars Nilsson och Sigrid Sandström.

Utställningskommissarier: Torsten Gunnarsson respektive Bo Nilsson

 

Katalog

Katalogen som ges ut i samband med utställningen innehåller en rad intressanta artiklar och många vackra bilder. Specialpris under utställningsperioden 295 kr (ord pris 325 kr).  Läs mer.

Entre

Entréavgift 100/80 kronor (även under öppningsdagen). Barn och ungdomar under 19 år har fri entré. Fri entré till Friedrich – åtta samtida kommentarer.

Introduktion

Introduktion till utställningarna ges i Hörsalen, ca 45 min, tisdagar–fredagar kl 13 under hela utställningsperioden. Introduktion även lördag 9 januari 2010 samt söndag 10 januari 2010. Hörsalen är utrustad med hörslinga. Introduktionen i Hörsalen, fredag 9 oktober kl 13, är teckentolkad.

Bildspel

Ett bildspel visas i Hörsalen. Bildspelet visas dagligen under museets öppettider, med undantag för tillfällen då Hörsalen är uthyrd eller upptagen av andra program.

Visningar

Det finns möjlighet att boka privata visningar av utställningen. Vi erbjuder också syntolkade visningar, teckentolkade visningar och visning på teckenspråk. Läs mer här.

Temadag åtta samtida kommentarer

Söndag 15 november kl 13–15.
Hur har Friedrich påverkat dagens konstnärer? Sigrid Sandström, Håkan Rehnberg och Lars Nilsson berättar om sina respektive konstnärsskap och förhållande till Friedrich. 

Ingår  museientrén.

Föreläsningar

En serie föreläsningar i samarbete med Goetheinstitutet i Stockholm.

Tid: torsdagar 12–26 november kl 18 och tisdag 1 december kl 18.
Plats: Hörsalen, Nationalmuseum (utrustad med hörslinga)
Avgift: ingår i museientrén 

12 november: Ensam med landskapet och Gud. Caspar David Friedrichs liv och konst.
Torsten Gunnarsson, utställningskommissarie och chef för Nationalmuseums samlingar

19 november: Caspar David Friedrich and Friedrich Schleiermacher. The mathematical foundation of art and religion.
Werner Busch, professor i konstvetenskap, Freie Universität, Berlin

26 november: Anden i naturen. Om Romantikens världsbild
Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

1 december: Friedrich and the impact of freemasonry
Hubertus Gaβner, professor i konstvetenskap och chef för Hamburger Kunsthalle

Fotografering

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i utställningen.

 

Ett särskilt tack till E.ON för generöst bidrag till genomförandet av utställningen. Tack även till The Barbro Osher Pro Suecia Foundation.