Cecilia Edefalk

I likhet med Friedrich verk förekommer det i flera av Cecilia Edefalks målningar gestalter som vänder sig bort från betraktaren. Dessa figurer är både objekt och subjekt.

De är aktörer, men också passiva objekt som utgör en identifikation men också ett hinder som problematiserar vår tolkning. De är med andra ord både vi själva men samtidigt någon annan. Edefalks målning Cu (1989) domineras av en kvinnlig figur som vänder oss ryggen. Här finns inget landskap som i Friedrich målning Kvinna i solnedgång (1818), utan bara en tom rymd. Kanske kan tomheten betraktas som vår tids sublima känsla. Mitt i det som kan tyckas vardagligt och trivialt frammanar Edefalk en metafysisk dimension som ger en antydan om att det existerar något okänt, som kan kallas en annan verklighet.

Om Cecilia Edefalk

Född 1954 i Norrköping. Bor och arbetar i Stockholm. Utbildning: Konstfacksskolan, Stockholm 1973–77. Birkagårdens folkhögskola, Stockholm 1980–82. Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1982–87.

Utställningar i urval:

1998 Kunsthalle, Bern.
1999 Moderna Museet, Stockholm.
2006 Focus The Art Institue of Chicago.
2008 Lunds Konsthall.
2009 Galleri Andreas Brändström

Bild: CU, Cecilia Edefalk. © Cecilia Edefalk

CU, Cecilia Edefalk. © Cecilia Edefalk

Bild: Cecilia Edefalk. Foto Anna Widoff.
Cecilia Edefalk. Foto Anna Widoff.