Karin Mamma Andersson

I Karin Mamma Anderssons måleri är landskapet ständigt närvarande. Utgående från en svensk landskapstradition omvandlar konstnären denna till nya helheter som inte utgår från en verklig miljö utan snarast är ett slags svenskt arketypiskt landskap.

 Verket Horisonten, Caspar och jag, 2009 består av fyra landskapspannåer, i samma storlek, som sammanfogads till ett bildband. Tre av pannåerna har sitt ursprung i det gotländska landskapet med dess koppling mellan land och hav. Den fjärde pannåns motiv är hämtat från en bysantinsk basilikaruin i Ungern.

I de gotländska landskapen ligger horisonten nära medan det ungerska framstår i ett mer distanserat perspektiv. Det är tydligt att konstnären känner sig mer hemma på Gotland. I målningarnas återhållna färgspel och stramhet finns en melankolisk eftertänksamhet som kan tolkas som en reflektion över konstnärskapets villkor. I detta sammanhang kan horisonten uppfattas som något oändligt stort och ogripbart och Caspar arketypen för den nordiska romantiska traditionen.  Med total konstnärlig integritet framställer Karin Mamma Andersson ödmjukt sin position i relation till naturen och den historiska traditionen.

Om Karin Mamma Andersson

Född 1962 i Luleå. Bor och arbetar i Stockholm. Studier: Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
1986–93.

Utställningar i urval:

2002 Stephan Friedman Gallery, London.
2004 Galleri Magnus Karlsson, Stockholm.
2005 Stephan Friedman Gallery, London.
2006 Rooms under the Influence, David Zwirner Gallery, New York.
2007 Moderna Museet, Stockholm.

Bild: Horisonten, Caspar och jag, 2009 (en av fyra pannåer)  Karin Mamma Andersson. © Karin Mamma Andersson.

Horisonten, Caspar och jag, 2009 (en av fyra pannåer), Karin Mamma Andersson. © Karin Mamma Andersson.

Bild: Karin Mamma Andersson. Okänd fotograf.
Karin Mamma Andersson.
OKänd fotograf.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp