Lars Nilsson

Lars Nilssons storslagna fotografi har titeln 8 november (2009). Titeln anspelar på den dag då bilden togs.

Det är en bild som inte har en direkt förlaga i något enskilt verk av Friedrich, men bilden frammanar en sublim känsla i sitt till synes ogenomträngliga mörker. Med sin bredd på mer än fyra meter omsluter bilden oss betraktare och ger en fysisk sensation som är svår att undgå. Fotografiet föreställer en förstelnad skog. Skogsdungen tycks befinna sig i ett tillstånd präglad av förgängelse där man inte bara får en känsla av att det är naturen som befinner sig i förfall utan hopp om en ny växtlighet. Här är människan också ett hot mot naturen och därmed mot hela vår civilisation. Resultatet blir inte bara en melankolisk romantisk vision av ett emotionellt tillstånd, utan en politisk dystopi över mänsklighetens dystra framtidsutsikter.

Om Lars Nilsson

Född i Stockholm 1956. Bor och arbetar i Stockholm. Utbildning: Idun Lovéns konstskola, 1974–75, Stockholm. Privata konststudier 1975–77.

Utställningar i urval:

2002 Midway on My Life´s Journey. Magasin 3, Stockholm Konsthall.
2003 Game is Over, Palais de Tokyo, Paris.
2005 AWhiter Shade of Pale, Schloss Agathenburg, Hamburg. 
2007 Ouarantine, Milliken Gallery, Stockholm.
2009 Milliken Gallery, Stockholm.

 

 

Bild: 8 November (utsnitt/detail), 2009, Lars Nilsson. © Lars Nilsson/BUS 2009.

8 November (utsnitt/detail), 2009, Lars Nilsson. © Lars Nilsson/BUS 2009.

Bild: Lars Nilsson. Foto Per-Anders Jörgensen.
Lars Nilsson. Foto Per-Anders Jörgensen.