1910-talet
“Vackrare vardagsvara“

Under nästan hela 1900-talet kom en önskan om vackrare vardagsvaror att prägla svensk konstindustri.

Startpunkten för den moderna svenska konstindustrin var Hemutställningen 1917. Den tillkom på initiativ av Svenska Slöjdföreningen, som arbetade för att knyta konstnärer till industrin. Industriell serietillverkning av bruksföremål av god estetisk kvalitet skulle göra produkterna tillgängliga för stora folkgrupper. Måttot “Vackrare vardagsvara“, formulerades av Slöjdföreningens ordförande Gregor Paulsson 1919. Detta socialestetiska program hade sina förebilder i Deutscher Werkbund.

Önskan om vackrare vardagsvaror kom att prägla svensk konstindustri under nästan hela 1900-talet. En rad funktionella och väl formgivna bruksföremål för hemmiljö har tillverkats. Ett tidigt exempel som presenterades på Hemutställningen 1917 var Wilhelm Kåges “Arbetarservis“. Formerna och den flytande blå dekoren var relativt enkla men har sina rötter i 1700-talets svenska keramik.

Bild: Arbetarservisen, Wilhelm Kåge 1917.

Arbetarservisen, Wilhelm Kåge 1917. © Wilhelm Kåge  /BUS 2014


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp