1930-talet Modernismen

Stockholmsutställningen 1930 blev det stora genombrottet för modernismen i Sverige.

Utställningen presenterade ett omfattande socialt program med funktionalistiska bostäder för det moderna storstadslivet. Formspråket var stramt och avskalat och stålrörsmöbeln var en nyhet för den breda publiken. Här återfanns influenser från den internationella modernism som slagit igenom i Europa under 1920-talet.

Stockholmsutställningen föregicks av en aggressiv debatt mellan “funktionalister“ och “traditionalister“. Funktionalisterna hävdade nödvändigheten av industriell produktion för att få fram billiga produkter till mindre bemedlade grupper. Traditionalisterna värnade om hantverkets kvalitet och fruktade att industriproduktionen skulle medföra en själslig och estetisk utarmning av vardagen.

Debatten ledde till att även traditionellt konsthantverk presenterades. Det var inom detta område Nationalmuseum gjorde sina nyförvärv från utställningen 1930, bland andra Himmelsgloben i graverat glas av Edvard Hald. Ett mer modernistiskt uttryck återfinns i Ingegerd Torhamns mattor och Wiwen Nilssons silver.

Funktionalismens idéer om praktiska, industriproducerade bruksföremål fick gehör under 1930-talet. Teknikutvecklingen medförde också nya möjligheter. Skiktlimmade böjträmöbler medgav en näst intill fri formgivning och flera formgivare experimenterade med olika ergonomiska lösningar, bland andra Bruno Matthsson.

Bild: Karmstol, Gunnar Asplund för Nordiska Kompaniet, 1931.

Karmstol, Gunnar Asplund för Nordiska Kompaniet, 1931. © Gunnar Asplund/BUS 2014.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp