1960-talet Popkonst och hantverkstradition

Pop, färg, plast, jeans, papp och spånplattor kännetecknade 1960-talets nya, friare förhållningssätt. Ekonomin blomstrande och gamla traditioner skulle brytas.

1960 utropade inredningsarkitekten Lena Larsson “Köp-slit-släng“ varmed hon hävdade behovet av omväxling och förnyelse. Uttalandet ledde till en hätsk debatt om kvalitet, förbrukning och moralisering.

1964 presenterade Moderna Museet i Stockholm samtida amerikansk Pop-konst, vilken radikalt och respektlöst bröt med alla föreställningar om vad bildkonst skulle vara. Utställningen gav tydliga avtryck på formens område. Allt var möjligt. Möbler kunde tillverkas i plast, vara uppblåsbara eller bara bestå av en säck på golvet.

Parallellt med den radikala formförnyelsen fanns en grupp svenska formgivare som hävdade värdet av traditionens bevarande. Det handlade om kvalitet, respekt för äkta material och hantverkskunnande. Ett exempel var HI-gruppen som bestod av hantverkare och inredningsarkitekter, vars syfte var att hantverksmässigt ta fram nya produkter som sedan kunde industritillverkas. 1960 presenterade HI-gruppen sin första utställning.


 

Bild: Servis Zoom, Karin Björquist för Gustavsberg, 1968.

Servis Zoom, Karin Björquist för Gustavsberg, 1968.
© Karin Björquist/BUS 2014.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp