1970-talet
Ett politiskt medvetande

1968 var ett omvälvande år med studentrevolutioner över hela Europa. Samhället skulle förändras och förbättras. Formgivningen skulle ställas i samhällets tjänst.

Konsthantverket skulle återspegla tidens sociala engagemang. Flera konsthantverkare utförde verk med politiska budskap. Under åren kring 1970 uppfattade många det traditionella konsthantverket som en alltför exklusiv verksamhet. I samma anda utvecklades studioglaset, där formgivare själva blåste sina alster utan att söka uppnå den tekniska perfektion som kännetecknade de stora glasbrukens produktion. Ett par år in på 1970-talet började det politiska engagemanget på formgivningens område avta. Det traditionella konsthantverket, med stark känsla för materialets egenskaper, fick en renässans.

Tidens engagemang i sociala frågor ledde till att problematiken kring hjälpmedel för funktionshindrade lyftes fram. Tidigare var de ofta utformade utan tanke på estetiska aspekter. Med en väl genomarbetad formgivning kunde både funktion och estetik förbättras. Ett tidigt exempel var Ergonomi Design Gruppens brödsåg från 1974.

 

Bild: Brödsåg, Ergonomi Design Gruppen för Gustavsberg 1974

Brödsåg, Ergonomi Design Gruppen för Gustavsberg 1974
© Ergonomi Design Gruppen /BUS 2014.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp