1980-talet Postmodernism

Begreppet postmodernism är mångtydigt, men innebär en brott med modernismen. På formgivningens område betecknar postmodernism färgstarka och expressiva formuttryck.

Tendensen var internationell, med bland andra Memphisgruppen och Philippe Starck. Objekten var ofta exklusiva samtidigt som formen uttryckte en, ofta provocerande, lekfullhet och respektlöshet.

I Sverige väckte Jonas Bohlins exklusivt numrerade betongstol och Mikael Löfströms och John Kandells fantasifulla skåp intensiva debatter. Objekten bröt med de krav på funktion, ergonomi och estetiska värderingar som varit rådande.

Även på konsthantverkets område bröts gränser. Formgivare experimenterade med nya uttrycksfulla former och blandade olika material på ett friare sätt, t.ex. silver och plast. Samtidigt utvecklades det traditionella konsthantverkets känsla för materialens egenskaper och karaktär.
 

Bild: Tygtryck Randiga bananer, Inez Svensson för Borås Wäveri, 1986.

Tygtryck Randiga bananer, Inez Svensson för Borås Wäveri, 1986.
© Inez Svensson /BUS 2014.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp