2000-talet Form med innehåll

Under åren kring 2000 har flera konsthantverkare och formgivare skapat nya uttryck. Äldre tiders hierarkiska gränsdragningar mellan konst, konsthantverk och design har alltmer lösts upp.

En föregångare var holländska Droog Design, startat 1992, vars företrädare kritiserade modernismens krav på funktion, rationalitet och enkelhet. Genom att låta föremålen bryta formens konventioner, ofta med humor, synliggjordes invanda förväntningar och beteenden.

Även i Sverige har formområdets normer och tabun identifierats och diskuterats. Inte minst har man vänt sig mot modernismens krav på funktion, rationalitet och enkelhet. Istället har man försökt ge föremålen ett innehåll eller en frågeställning utöver deras bruk och estetetik. Arbetsmetoden har i viss mån påmint om konstnärens sätt att analysera en företeelse eller ett problem. Äldre tiders hierarkiska gränsdragningar mellan konst, konsthantverk och design har alltmer lösts upp.

Bild: Textil, St Göran och draken, Anna Sjons Nilsson.

Textil, St Göran och draken, Anna Sjons Nilsson. © Anna Sjons Nilsson/BUS 2014.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp