Bokcirkel Det moderna livet. Diskussionsunderlag

Våren 2012 läste Bokcirkeln Det moderna livet Parisskildringen Krogen av Émile Zola. Här är kort info om boken och några saker att fundera över vid läsningen av den.

Krogen tillhör de klassiska parisskildringarna och är samtidigt en av de första realistiska berättelserna om storstadsproletariatets vardagsliv. I centrum står tvätterskan Gervaise, som tillhör en deklasserad del av släkten Rougon-Macquart. Med obönhörlig konsekvens beskriver Zola hur hon och hennes familj drivs till undergång i alkoholism. Det tragiska ämnet till trots finns här ändå åtskilliga komiska scener. Författaren skildrar tillvarons laster och lustar med samma sinnligt smittande förtjusning.

Krogen ingår som en av tjugo fristående volymer i den väldiga romansviten om släkten Rougon-Macquart, som utspelas mot bakgrund av andra kejsardömets uppgång och fall, från statskuppen 1851 fram till fransk-tyska kriget 1870–71.

Émile Zola Krogen
Natur & Kultur
Utgiven 2000 (1877)
ISNBN10:9127081559

Diskussionsunderlag

”Det var till Poissonnièretullen som hennes blickar ständigt vände åter, där hon stod med framsträckt hals, yr i huvudet vi anblicken av den oavbrutna ström av arbetare, dragdjur och kärror som vällde ner från Montmartres och la Chapelles höjder, fram mellan tullhusets båda låga byggnader. Det var som om en hel hjord av kreatur trampat förbi, en ström som av något oförmodat hinder tvingades att breda ut sig till vattenpussar på körbanan, en aldrig sinande lavin av arbetare på väg till dagens arbete med verktyg över axeln och matsäck under armen.”

  • Vad är det för ett Paris som Gervaise bor i? Vilka bor hennes kvarter? Hur är de? Varför då?
  • Har du tid över, ta reda på hur hennes Rue de la Goutte d’Or ser ut idag. Vilka bor i kvarteret nu? Hur har det förändrats?

 ”Gervaise hade uppfostrat sin lilla flicka utan att behöva avsäga sig mer än två arbetsdagar i veckan. Hon hade blivit en skicklig strykerska, hon förtjänade ända till tre francs om dagen. Hon hade följaktligen beslutat att sätta Étienne, som gick på sitt åttonde år, i en liten skola på rue de Chartres, där hon betalade hundra sous i avgift. Trots alla utgifter för barnen kunde de båda makarna varje månad sätta in tjugo till trettio francs på sparbanken.”

  • Vad händer med Gervaise? På sidan 138 är hon fortfarande flitig som en myra, ser ljust på framtiden, är på väg att starta en egen liten rörelse. Hon och hennes andre man Coupeau utgör sinnebilden för den strävsamma arbetarklassen. Men hur blir det? Och varför?
  • Zola ville skriva romaner som vetenskapliga studier över människan och hennes villkor. Romangestalterna såg han som fallbeskrivningar. Om Gervaise är en fallbeskrivning, vad tänker du att hon är ett fall av?
  • Finns det gestalter som Gervaise i dagens romaner? Varför? Varför inte?
Bild: Illustration ur Émile Zolas roman Krogen.

Illustration ur Émile Zolas roman Krogen.

”Deras stora skuggor dansade i det bjärta skenet, de röda blixtarna från järnet på ässjan korsade den svarta bakgrunden i lokalen, ett regn av gnistor yrde fram under släggorna, strålade ut som solar jäms med städen. Och Gervaise kände sig indragen i smedjans virvel, hon var nöjd och belåten, ville inte gå.”

  •  Vad tycker du om Zolas sätt att skriva? Är det lättläst? Chockerande? Pornografiskt? Modernt? Varför då? Plocka gärna ut några exempel som du tycker är kul.
  • Om du har sett utställningen ”Det moderna livet” -jämför romanens berättarteknik med måleriets. Vad är likt, vad är olikt? Finns det verk i utställningen som på något sätt relaterar till Krogen

Det moderna livet

 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp