Det moderna livet – ett experiment för framtiden

Den här utställningen skildrar det moderna livets framväxt under 1800-talet. Men den har även ett annat syfte. Den ingår utställningen i ett projekt där vi experimenterar med nya metoder att presentera Nationalmuseums samlingar.

Bild: Så här presenterades franskt 1800-tal år 1906 och år 2011.

Så här presenterades franskt 1800-tal år 1906 och år 2011.

Några av de frågor vi söker svar på med utställningen är: Hur kan vi visa mer av samlingarna i museet? Hur kan olika typer av konstföremål – målningar, skulpturer, foto, konsthantverk och design – visas tillsammans? Vilken roll ska ljuset – såväl dagsljuset som det artificiella ljuset – spela i framtidens museum? Och hur kan vi på bästa sätt informera och berätta om konsten?

Samlingen som försöksobjekt

Här är det franska 1800-talet vårt försöksobjekt. Genom historien har den här delen av samlingen presenterats på en rad olika sätt. Här finns ingen objektiv eller given lösning att falla tillbaka på.

Vi blandar och visar mer

Vi provar nu att visa mer av samlingarna och vi blandar olika konstformer. 2011 visades här 72 föremål - 62 målningar och 10 skulpturer. I Det moderna livet visar vi på samma yta över 230 föremål – nära 100 målningar, 12 verk på papper, 34 skulpturer, fyra fotografier samt 77 föremål ur samlingen av konsthantverk och design.

Vi skulle vilja visa ännu mer konsthantverk, konst på papper och foto. Men detta kräver montrar eller monteringar som minskar ljusbelastningen och hindrar blekning. Nationalmuseum står inför en omfattande renovering och det är därför inte läge att nu investera i nya montrar. Här återanvänder vi därför äldre montrar och huvar – något som begränsar hur effektivt vi kan använda utställningsytan.

Information på flera sätt 

Till den här utställningen finns en text till varje konstverk – både på svenska och engelska. Detta är en utmaning både pedagogiskt och visuellt.  Vi testar även att ge information via bildspel, pekskärm och Twitter.

Ljusets betydelse

Vi provar även olika ljuskällor. Ljus spelar stor roll för konstupplevelsen. Ljus och ljusets kvalité är avgörande för hur vi uppfattar färg, form, struktur, glans och transparens Ljussättning av utställningsrum och föremål är därför en viktigt fråga på ett konstmuseum. För många konstnärer är ljus- och färgeffekter dessutom centrala motiv.

Ett mål är att det nyrenoverade museet ska bli mer miljövänligt. Energisnål belysning ska installeras och idag framstår LED-belysning som det mest intressanta alternativet.

LED har andra egenskaper än traditionell belysning. För att kunna välja en säker ljuskälla med kvalitéer som förhöjer konstupplevelsen samarbetar Nationalmuseum med Getty Conservation Institute. För att informera om LED och samla erfarenheter experimenterar vi och jämför halogen- och LED-belysning.

Väggarnas färg påverkar också konstupplevelse och ljusmiljön. I kabinetten provar vi olika färger och samlar idéer inför renoveringen. Vi göra ljusmätningar och utvärderar. 

Läs mer

Nya Nationalmuseum, om den kommande renoveringen

Tidigare utställningar som varit del i projektet med att undersöka hur samlingarna kan presenteras i en renoverad museibyggnad:

 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp