En svensk i Paris under 1700-talet

Carl Gustaf Tessins konstsamling, som idag tillhör Nationalmuseum, är den mest välbevarade privatsamlingen skapad i Paris på 1700-talet. Genom ett utställningssamarbete visar Louvren i höst ett exklusivt urval av samlingens främsta verk.

François Boucher, Venus triumf. Rembrandt Harmensz. van Rijn, Porträtt av Titia van Uylenburch. Jacques-André-Joseph Aved Greve Carl Gustaf Tessin. Bilderna är beskurna.

François Boucher, Venus triumf. Rembrandt Harmensz. van Rijn, Porträtt av Titia van Uylenburch. Jacques-André-Joseph Aved, Greve Carl Gustaf Tessin. Bilderna är beskurna.

20 oktober 2016–16 januari 2017
Visas på Musée du Louvre, Paris, Frankrike 

Un Suédois à Paris au 18e siècle.
La collection Tessin.

1700-talet är en höjdpunkt i de konstnärliga relationerna mellan Frankrike och Sverige. Fransk konst utövade stort inflytande i Sverige. På motsvarande sätt spelade den svenske greven Carl Gustaf Tessin en inte obetydlig roll i franskt konstliv i Paris under en kort men intensiv period.

Tessin var svensk ambassadör i Paris åren 1739-42. Uppdraget rörde hemliga politiska underhandlingar, men det som fått bestående resultat är hans omfattande konstnärliga kontakter och många konstinköp. 

Ingen annan enskild samling skapad i Paris under 1700-talet är lika väl bevarad som Tessins och den påminner om konstens och konstsmakens utveckling i den franska huvudstaden under rokokons höjdpunkt. Idag tillhör samlingen Nationalmuseum. Den är en av museets klenoder.

Ett exklusivt urval av de främsta verken ur Tessins samling, totalt 120 stycken, visas på Louvren under hösten 2016. 

I anslutning till utställningen utkommer en rikt illustrerad katalog med olika texter om Tessin och hans samling som bygger på ny forskning. 

Utställningssamarbetet mellan Nationalmuseum och Louvren är det första i sitt slag på många år. En något omarbetad version av utställningen går sedan vidare till Morgan Library i New York där den visas våren 2017.

Läs mer på Louvrens webb.

Här nedan några bilder från konservatorsateljén och förberedelserna inför utlånet.

Konstverk som förbereds inför avfärd till Paris och Tessinutställningen där.

I konservatorsateljén. Förberedelser inför utlån till Le Louvre.

En målning i konservatorsateljén inför utlån till Le Louvre.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp