Förkroppsligat. Pågående konsthantverk i gränslandet

Malin Bobeck, Those who affected me, 2015. Foto: Yann Houlberg Andersen. Ammy Olofsson, Growing Computers, Connecting Bodies, Cutting the Cord, 2016. Foto: Ammy Olofsson. Emma Linde, In på bara benen, 2008. Foto: Emma Linde. Bilderna är beskurna.

Malin Bobeck, Those who affected me, 2015. Foto: Yann Houlberg Andersen. Ammy Olofsson, Growing Computers, Connecting Bodies, Cutting the Cord, 2016. Foto: Ammy Olofsson. Emma Linde, In på bara benen, 2008. Foto: Emma Linde. Bilderna är beskurna.

2 september 2016 – 15 januari 2017

Visas på Nationalmuseum Design i Kulturhuset Stadsteatern.

Höstens utställning på Nationalmuseum Design rör sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk och utmanar den traditionella synen på vad konsthantverk kan vara. Gemensamt för de tolv medverkande konstnärerna är intresset för kroppen och det kroppsliga.

Det finns verk som anammar det senaste inom interaktiv, innovativ ljusteknik som kräver våra kroppars beröring för att fungera. Det finns också verk inspirerade av biohackare som lyfter transhumanismens idé om människan och kroppen som en pågående process där teknik kan utveckla och förändra människan.

I utställningen finns det också en lekfullhet och interaktion med besökarna. Den mäktiga orgeln talar till oss genom pipor formade som människostrupar och spelar efter hur vi sätter våra fötter. Andra verk lyfter frågor som skaver i vår samtid. Om hur kvinnor upplever att vara objektifierade och feministiska strategier som motstånd. Hur psykisk smärta gestaltas i fysiska objekt som uttrycker frustration och instängda känslor. Hur cancerbehandling ger upphov till verk som berör. Det är verk i gränslandet mellan det yttre och det inre, huden och organen.

Konstnärerna spänner tidsmässigt från Annika Liljedahl som gick på Konstfack på 1960-talet till Ammy Olofsson som gick ut därifrån i maj och Maja Michaelsdotter Eriksson som nu går masterprogrammet på HDK i Göteborg.

Medverkande i utställningen:
Christian-Pontus Andersson
Malin Bobeck
Daniela Hedman
Matilda Kästel
Annika Liljedahl
Emma Linde
Maja Michaelsdotter Eriksson
Ammy Olofsson
Jens Peterson-Berger och Olov Ylinenpää
Märit Runsten
Per B Sundberg

Matilda Kästel. Hide, 2013. Foto: Morgan Norman
Matilda Kästel. Hide, 2013. Foto: Morgan Norman

Daniela Hedman. Öde ö, 2014.
Daniela Hedman. Öde ö, 2014.Foto: Daniela Hedman


Maja Michaelsdotter Eriksson, gapa,svälj, 2015. Foto: Maja Michaelsdotter Eriksson
Maja Michaelsdotter Eriksson, gapa,svälj (detalj), 2015. Foto: Maja Michaelsdotter Eriksson

Visningar av utställningen

Programpunkter


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp