Formen i Sverige 15001740

Se orientaliska drakar, antika grotesker, renässansens rullverk och barockens blomsterprakt. Rötterna till den europeiska formutvecklingen visas i denna permanenta utställning av äldre konsthantverk.

I Nationalmuseums samlingar finns en rad unika föremål som berättar om epokernas förnämsta formgivning. Presenterade i sitt historiska sammanhang ger de en bild av nyheter och trender inom de högre stånden under perioden 1500-1740. Utställningen är uppbyggd efter temana Handel och konsumtion, Stil, Vad var nytt?, Vad var modernt? samt Vem styrde smaken?.

Handel och upptäcktsresor

Handeln var en nödvändig förutsättning för formernas spridning. Européernas strapatsrika upptäcktsresor ökade kontakten mellan kontinenterna. Kinesiskt porslin, indiskt siden och tobak från Amerika var dyrbara handelsvaror i Europa. Modet var lika viktigt då som nu. Lyxvaror var ett sätt att positionera sig i en social hierarki. Formen i Sverige analyserar hur samhällets övre skikt legitimerades genom konsumtion av exklusiva föremål.

Import från Asien, Orienten och Amerika

Orientens former och mönster inspirerade samtidens europeiska hantverkare, liksom rika fynd av antika lämningar. Utställningen åskådliggör de historiska stilarnas typiska former och dekorer. Här diskuteras ornamentens ursprung och spridning. Importen från Asien, Orienten och Amerika inspirerade till en egen europeisk produktion. Varornas höga ekonomiska värde gjorde att många var villiga att pröva lyckan.


 

Bild: Interiör från utställningen Formen i Serige 15001740.

Interiör från utställningen Formen i Serige 15001740.

Sveriges första glasbruk

1676 startades det första glasbruket i Sverige av italienaren Scapitta som under falskt namn och markistitel lyckades övertyga flera svenska investerare. Kungsholms glasbruk fick snart ekonomiska problem och Scapitta försvann utomlands. Tack vare skickliga glasblåsare och nytt kapital lyckades bruket överleva. I triumf levererade de två pokaler, som ingår i Nationalmusei samlingar, till Karl XI:s och Ulrika Eleonoras bröllop 1680. Pokalerna visar på stor teknisk skicklighet.

 
Utställningskommissarie: Barbro Hovstadius
Arbetsgrupp: Micael Ernstell och Cilla Robach
Utställningsarkitekt: Henrik Widenheim


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp