Linnerhielm, resenär i den svenska sommaren

Han har kallats den första svenske turisten. Med ritstiftet, akvarellpenseln, sina skissböcker - och en förkärlek för det pittoreska - skildrade Jonas Carl Linnerhielm det gustavianska Sverige, från Skåne i söder till Älvdalen i Dalarna.

Bilder: Väderqvarn vid Åkerhult i Jönköpings Län (privat ägo) och Vid Normarks Grufva i Wäremeland”, (privat ägo). Båda av Jonas Carl Linnerhielm.

Väderqvarn vid Åkerhult i Jönköpings Län (privat ägo) och Vid Normarks Grufva i Wäremeland, (privat ägo). Båda av Jonas Carl Linnerhielm.

16 juni – 20 september

Jonas Carl Linnerhielm (1758–1829) har i sina bilder och reseskildringar fångat det gustavianska Sverige – landsbygden, sjöarna, bruken, herrgårdarna med sina parker – ingenting undgick hans öga. Han har kallats den förste svenske turisten, men istället för den nutida resenärens kamera hade han ritstiftet, akvarellpenseln och sina skissböcker.

MIni-utställning

Under sommaren 2009 visas på Nationalmuseum ett urval av hans verk – skissböcker, akvareller, reseskildringar m.m. Denna mini-utställning visas i två kabinett intill Strömsalen (svenskt 1700-talsmåleri ) på museets översta våning. I utställningen ingår såväl inlånade verk som verk ur museets egna samlingar.

Bild: Wid Båtsta, Jonas Carl Linnerhielm. Privat ägo. 

Känsla för naturen

Linnerhielm var en resenär uppfylld av 1700-talets nya naturkänsla. Han var en av de första i Sverige att företa en voyage pittoresque – en resa vars mål var söka de vyer som tilltalade känslan och ögat. Från 1787 reste han under somrarna omkring i riket – från Skåne i söder till Älvdalen i Dalarna – för att uppleva naturen och visa att hans ”Fädernesland är vackert”.

Tidigt friluftsmåleri

Linnerhielm var ämbetsman och hade nära kontakter med den gustavianska tidens ledande kulturgestalter. Han tog intryck av konstnärsbröderna Martin, målaren Elias och gravören Johan Fredrik. 

 

Lorentz Sparrgren, Miniatyrporträtt av Jonas Carl Linnerhielm, gouache. Privat ägo.

De introducerade en tidig form av friluftsmåleri, där den svenska naturen och dess skiftningar återgavs i akvarellens färger. Linnerhielms akvareller användes också som förlagor till de graverade bokillustrationerna i hans tryckta reseskildringar.

Med förkärlek för det pittoreska

Linnerhielm publicerade tre illustrerade reseskildringar, varav den första utkom 1797. Hans berättarstil visar en förkärlek för det pittoreska och känslosamma. I samklang med periodens natursyn beskriver han i brevform skönheten i det svenska landskapet, registrerar vädrets skiftningar och ryser inför vattenfallens naturkrafter. Som författare var han inspirerad av tidens sentimentala naturskildrare – till exempel engelsmannen William Gilpin och schweizaren Salomon Gessner. Förutom de tre reseskildringarna publicerade Linnerhielm 1797 även en separat samling gravyrer med titeln Svenska Vuer.