Open Space – Mind Maps

Open Space–Mind Maps. Positions in Contemporary Jewellery är en utställning om och med samtida, experimentell smyckekonst. Trettio internationella konstnärer visar cirka 160 konceptuella objekt: föremål som expanderar uttryck, form och material.

Märta Mattsson, brosch, 2014. Foto: Märta Mattson
Mikiko Minewaki, soft toy pika-chu, brosch, 2015. Foto: Mikiko Minewaki

11 mars –15 maj 2016

Visas på Nationalmuseum Design i Kulturhuset Stadsteatern.

Samtida smyckekonst är inte längre en enkel dekoration eller en statussymbol, utan en estetisk diskurs och konstnärlig position som reagerar på vardagliga händelser, personliga upplevelser, utvecklingen i världen, nya former för kommunikation och uppfattningar; likt ett öppet landskap där varje föremål är en minneskarta för konstnären och hens kulturella bakgrund. 

Utställningen Open Space – Mind Maps. Positions in Contemporary Jewellery sätter fokus på detta expanderande konstfält, ställer frågor om vilka kulturella budskap som påverkar.

Smyckekonsten har sedan en längre tid tillbaka använts för att bryta barriärer och gränsdragningar och fungerar som en slags fältstudie inom det konstnärliga området. Objekten, som visas i utställningen, protesterar mot traditioner och konventioner och lyfter istället fram en typ av skönhet där provokation och estetik sammanförs. 

I utställningen presenteras cirka 160 objekt av trettio internationella konstnärer. I urvalet av konstnärer återspeglas de kanske främsta akademierna och universiteten inom samtida smyckekonst.

Bland de medverkande konstnärerna återfinns Sophie Hanagarth som undervisar i Strasbourg, Karen Pontoppidan som är verksam vid the Academy of Fine Arts i München, Miro Sazdic från Ädellab, Konstfack i Stockholm liksom Suska Mackert knuten till Academy of Fine Arts i Nuremberg och Mikiko Minewaki vid the Hiko Mizuno College i Tokyo. Deras arbeten visar på den stora inverkan som kvinnliga konstnärer har - och har haft - och som bidragit till ett paradigmskifte i synen på det samtida smyckekonstfältet. I utställningen ingår också föremål ur Nationalmuseums egen samling där bland annat objekt av Beatrice Brovia, Tobias Alm och Carolina Gimeno nyligen förvärvats.

Curator: Dr. Ellen Maurer Zilioli från München.

Klicka här för en förteckning över alla deltagande konstnärer

Bok om samtida smyckekonst

I anslutning till utställningen har tyska Arnoldsche Art Publishers givit en bok om samtida smycken. Förordet är skrivet av Berndt Arell och bland textförfattarna finns Ellen Maurer Zilioli och Inger Wästberg. Boken ger en beskrivning av hur smyckekonstfältet ser ut idag och presenterar de 30 konstnärerna som deltar i utställningen. Köp boken i våra museibutiker eller beställ från bokshopen på nätet. 295 kr.

Ketli Tiitsar, Brooch I från serien ”Nature Morte. Skeleton”, 2015. Röhsska museet.

Ketli Tiitsar, Brooch I från serien ”Nature Morte. Skeleton”, 2015. Tillhör Röhsska museet Göteborg.

Smyckekonst 2016

I samband med Open Space – Mind Maps visar flera andra museer, gallerier och konstnärer i Stockholm samtida smyckekonst. Projektet kallas Smyckekonst 2016 och utgör en helt unik rapport om konstnärliga uttryck som är en del av den samtida diskussionen.

Ladda ner karta med vägvisare till smyckekonsten (pdf)

App

Till utställningen finns ett inspelat samtal om ett urval av verken. Du kan lyssna på det i vår app som finns för iPhone och Android. ladda nerappen kostnadsfritt från App Store eller Google Play direkt i din telefon. Sök på Nationalmuseum @.

Har du redan laddat ner appen så uppdateras den automatiskt med nya spår.

Här kan du även lyssna på och ladda ner samtalet som mp3-fil.

Lyssna också till samtal om smycken mellan elever i årskurs 3–5 i Oxhagsskolan i Akalla, strax norr om Stockholm, och museets konstpedaoger. 
Finns i appen. Du kan även lyssna på  och ladda ner samtalet här. 

Visningar

Fredagar kl 14–14.45:
18 mars, 1 april, 15 april, 29 april, 13 maj 

Lördagar kl 14–14.45:
9 april, 23 april, 7 maj
j

Klicka här för att läsa om övriga visningar

Program

Klicka här för att läsa om Desginsamtal och andra programpunkter i samband med utställningen.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp