Passioner – konst och känslor genom fem sekler

Att kunna tolka känslor är allmänmänskligt och livsnödvändigt. Utställningen Passioner handlar om hur känslor har tolkats och avbildats i konsten från 1500-talet fram till idag. Se närmre 200 verk av Rembrandt, Edvard Munch, Bill Viola och många fler.

Bilder: Bill Viola, Detalj från videoverket Dolorosa (privat ägare). Rembrandt van Rijn, Självporträtt (beskuret), Carlo Dolci, Den botfärdiga Magdalena (beskuren).

Bill Viola, Detalj från videoverket Dolorosa, 2000. Foto: Kira Perov. Privat ägare. Rembrandt van Rijn, Självporträtt (beskuret), Carlo Dolci, Den botfärdiga Magdalena (beskuren).

Pågår 8 mars–12 augusti 2012

Ända sedan antiken har konstnärer intresserat sig för känslor och hur de uttrycks. Genom gestik, mimik och kroppsspråk har de tolkat och förmedlat sorg, lidande, rädsla, vemod, ömhet och glädje i sina verk.

Tolkningens betydelse

Synen på känslor och förhållandet mellan förnuft och känsla har varierat genom tiderna. Mot det passionerade har lugn och självbehärskning ställts som ideal. Synen på känslor varierar också mellan olika kulturer. Därför är tolkandet både hos den som har utfört verket och den som betraktar det viktigt. Vad vill konstnären förmedla, vad känner vi som betraktare?

Vi behöver alla kunna tolka känslor. Det är livsnödvändigt, men svårt. Det har lett till att det inom konsten tidvis har uppstått standardiserade bilder av känslor. Ett exempel är den franske 1600-talskonstnärern Le Brun som skapade ett slags ”mallar” för hur känslor som vrede, fruktan, lidande eller glädje kan skildras. Dessa användes av konstnärer under lång tid för att göra bilder av känslor begripliga.

Medicinska orsaker

Enligt fysionomiken fanns det medicinska förklaringar till olika känslouttryck; man tänkte sig att en människas inre kunde avläsas genom hennes yttre. Vår egen tids neurovetenskap har utvecklat metoder för att visa hur hjärnan fungerar i olika känslotillstånd och vilka synliga konsekvenser det kan få för bland annat ansiktets muskulatur.

Passande kroppsspråk

Intresset för att förstå kroppsspråk och känslouttryck har funnits i alla tider. I vår tid märks det inte minst på den uppsjö av handböcker och kurser som ger tips om vilket kroppsspråk som passar, eller inte passar, för olika situationer.
Skratta med eller åt?
Utställningen vill uppmuntra oss till att reflektera över våra egna känslor. Visar vi alltid vad vi känner eller döljer vi det? Hur visar vi vad vi känner? Skrattar vi med eller åt någon? Genom speglar på väggarna i utställningen kan vi möta våra egna och andras reaktioner på konsten och de känslor de förmedlar.

Utställning med bredd

Närmre två hundra verk från 1500-talet fram till idag visas. Det är en blandning av måleri, skulptur, videoverk, teckningar och grafik. Bland konstnärerna finns namn som Albrecht Dürer, Edvard Munch, Rembrandt, Tony Oursler, Rineke Dijkstra och Bill Viola. I utställningen ingår även en samling illustrerade böcker i ämnet fysionomik från Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet samt teaterlitteratur från Musik- och teaterbiblioteket.

Katalog

Beställ utställningskatalogen, 195 kronor, från Bokshoppen.

Introduktion ochvisningar och bildspel

En kort introduktion ges i visningen av samlingar och aktuella utställningar, tisdagar kl 13 på engelska, torsdagar kl 13 på svenska under juli och augusti.

Se bildspel som introucerar utställningen.

Tack!

Särskilda tack till The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och till Sven Hagströmer för generösa bidrag till utställningens och katalogens genomförande.