Prerafaeliterna

PRB, The Pre-Raphaelite Brotherhood, på svenska prerafaeliterna. Den hemliga konstnärsgruppen bildades i London 1848 som en revolt mot rådande konstideal. Prerafaeliternas bilder upprörde samtiden och fascinerar än i dag.

Utställningen pågår 26 februari 2009–24 maj 2009

Klicka här för att se trailer för utställningen. 

Få känner till prerafaeliterna. Ändå kommer du att känna igen bildspråket i många av de verk som ingår i den här utställningen. Vi får se över 200 målningar, akvareller, teckningar och fotografier vid sidan av textilier, glasmålningar och andra föremål. Utställningen är den första någonsin i Norden som ägnats denna konstnärskrets.

Före Rafael

Namnet prerafaeliterna kommer sig av att gruppen fann sina konstnärliga förebilder i medeltiden och ungrenässansen, före 1500-talsmålaren Rafael, därav prefixet -pre.

Dröm och verklighet

Prerafaeliternas bilder är suggestiva och fyllda med allvar och skönhet. De präglas av motsatser. Fascinationen för medeltiden förenades med ett starkt socialt engagemang i nuet. Radikal politik kombinerades med djup religiositet. Fantasier om svunna tider mötte realism i närgångna naturstudier.

Existentiella teman och mötet mellan verklighet och dröm gav Prerafaeliternas bilder en spänning som upprörde deras samtid. Samma spänning gör dem intressanta än i dag. Gruppens främsta företrädare är Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais och William Holman Hunt.

Nutida tolkningar

På senare tid har allt fler inspirerats av prerafaeliternas bildvärld. Särskilt tydligt är detta inom konst-, mode- och reklamvärlden. Nationalmuseums utställning visar några exempel på nutida tolkningar av prerafaeliternas verk.

Utställningskommissarie: Mikael Ahlund

Läs mer om prerafaeliterna

Entre

Entréavgift 100/80 kronor (även under öppningsdagen). Barn och ungdomar t o m 18 år har fri entré.

Fotografering

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i utställningen.

Introduktion och visningar

Introduktion till utställningen ges i Hörsalen, ca 45 min, tisdagar–fredagar kl 13, fr o m 3 mars. Hörsalen är utrustad med hörslinga.
Visning för synskadade: torsdag 5 mars kl 11.15.
Teckentolkad introduktion: fredag 6 mars kl 13.
Visning på teckenspråk: lördag 28 mars kl 11.30.

Katalog

Ta med dig prerafaeliterna hem! Utställningskatalogen innehåller en rad intressanta artiklar och över 300 bilder. Specialpris under utställningsperioden, 350 kronor. Läs mer här.


Ett särskilt tack till Lage Jonason AB för generöst bidrag till utställningskatalogen Prerafaeliterna.