Queer: begär, makt och identitet

Hur har synen på samkönad sexualitet och erotik färgat bilden av konst och konstnärer genom tiderna? Nationalmuseums utställning Queer: begär, makt och identitet ger nytt perspektiv på konsthistorien.

Pågår 24 juni – 10 augusti 2008

Utställningen belyser hur könsnormerna har förändrats, maskulint och feminint nu och då, och hur normerna överskridits. Den tar upp hur konst och bilder använts för att undergräva en heterosexuell norm och ger oss nycklarna till varför vissa motiv blivit gayikoner.
 
Har äldre bilder av kvinnlig homoerotik varit avsedda för en manlig voyeuristisk (”fluktar”-) publik och hur är det idag? Frågan om vem betraktaren är diskuteras liksom vem och vad som inkluderats och exkluderats i konsthistorien.

Queer visar oss hur föreställningar om sexualitet, kön, genus, maskulinitet, femininitet, erotiska och sexuella begär påverkat skapande, betraktande och tolkande av konstverk och konsthistorieskrivning. Den visar också hur äldre bildkonst kan användas för att spegla samtida perspektiv och lyfta dagsaktuella frågor.

Läs mer om utställningens olika teman

Könsöverskridare – Gender bender Bildkultur och begär
Bildkultur och begär
Naket och erotiskt – för vems blick?
Konsthistoriens exkluderingar – samkönad åtrå och kreativitet

Läs mer om några av konstverken i utställningen

Sankt Sebastian av Pietro Perugino
Leda och svanen av François Boucher
"Arm i arm"
Atleter av Eugène Jansson
Gustav Mauritz Armfelt av Adolf Ulrik Wertmüller
Hedvig Sofia av Sverige, g. Holstein-Gottorp av David Klöcker Ehrenstrahl, hans atlejé.
Karl XII, konung av Sverige, och Hedvig Sofia, prinsessa av Sverige av  David Klöcker Ehrenstrahl. Tillskriven.