Arm i arm

Bilden från museets öppnande 1866 visar två män, arm i arm. De går runt och ser på skulpturerna i övre trapphallen. Den grekiska konsten har förknippats med sensualism alltsedan den tyske konsthistorikern J.J. Winckelmann skrev sina böcker om grekisk och romersk skulptur i slutet av 1700-talet. Hans beskrivningar av idrottare och ynglingar, har en tydlig erotisk underton.

Vi vet ingenting om männen på bilden, och även om den visar att sociala konventioner kring fysisk kontakt mellan män förändrats genom tiderna, kan den ses som en hälsning från historien. En av flera påminnelser om att Nationalmuseums samlingar alltsedan museets öppnande har kunnat betraktas ur perspektiv som inte varit strikt heterosexuella.

Under 1800-talet var museiparken utanför Nationalmuseum ett känt ”cruisingområde”, där män hade sex med män, trots att homo¬sexuella handlingar var förbjudna i lag.

Sommarutställningen Queer - begär, makt och identitet undersöker hur föreställningar om sexualitet, kön, genus, maskulinitet, femininitet, erotiska och sexuella begär påverkat skapande, betraktande och tolkningar av konst - liksom konsthistorieskrivningen.
 

Bild: ”Arm i arm”, Nationalmuseum 1866, Öfre vestibulen, xylografi.

”Arm i arm”, Nationalmuseum 1866, Öfre vestibulen, xylografi.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp