Bildkultur och begär

Vissa konstverk och motiv har blivit särskilt älskade av homoerotiskt intresserade män och kvinnor genom historien. De har fått status som ikoner i ett gemensamt kulturarv, ofta okänt för den heterosexuella majoriteten.

Under perioder då homosexuella handlingar varit förbjudna eller tabu kunde motiven fungera som en sorts subkulturell identitetsbricka, som signalerade ens erotiska och sexuella intressen till andra insatta.
 
Bilder av Sankt Sebastian och skulpturer av Meunier har länge funnits i homosexuella mäns hem. Bland kvinnor som älskar kvinnor har den antika poeten Sapfo fått ikonstatus, och jaktgudinnan Diana har varit populär. Under 1900-talet har homosexuella konstnärer tagit upp dessa visuella traditioner i sitt eget skapande.
 
Camp kallas den estetik som tar fasta på motsägelser mellan ytligt och djupsinnigt, förkonstlat och uppriktigt, cyniskt och känslomässigt. Camp handlar också om att göra bilder och motiv till sina egna, oavsett ursprungliga intentioner, och att skapa en alternativ bild- och kulturhistoria.
 
 
 

Bild: Aposteln Jakob d ä som pilgrim, El Greco. Hans krets. Kopia. Original i Hispanic Society, New York.

Aposteln Jakob d ä som pilgrim, El Greco. Hans krets. Kopia. Original i Hispanic Society, New York.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp