Karl XII, 1682 – 1718, konung av Sverige och Hedvig Sofia, 1681 – 1708, prinsessa av Sverige.

Tillskriven David Klöcker Ehrenstrahl

Se hur lika den blivande Karl XII och hans storasyster framställts i detta porträtt. Syskonens draperingar visar på deras upphöjda, nästan gudomliga position och status. Deras ansikten, kroppsspråk och framtoning är mycket lika varandra. Kroppen såväl som själen skulle fostras in i den kungliga rollen, oavsett om man var pojke eller flicka.
 
När och hur kommer ”kön” till, egentligen? Queer-teoretikern Judith Butler menar att det inte finns något ”sant” eller ”ursprungligt” kön. Hon hävdar att kön istället ska ses som en komplex iscensättning som är beroende av sociala konventioner och kulturella regler. Queerteori uppfattar kön som en instabil och föränderlig kategori som hela tiden måste uppföras som en föreställning. Vi lär oss att agera vår könsidentitet – det är inte medfött. Könsteatern sätter sig i kroppen. Se bara på porträttens kroppsspråk och jämför med hur vi rör oss idag.

Barn - pojkar som flickor - bar kolt under barndomen, en sedväja som levde kvar en bit in på 1900-talet. I detta porträtt är klädseln snarare en gestaltning av barnens framtida positioner, se spiran i kronprins Karls hand. Den aristokratiska utbildningen påbörjades mycket tidigt, och medan pojkarnas utbildning ledde fram till ämbetsmannayrken eller befattningar inom krigsmakten fostrades flickorna till att bli goda makar och hushållerskor. Tronföljden var av stor betydelse för släktens och monarkins fortlevnad.

Inför porträtt av barn från 1600-talet kan man ställa frågor kring hur man idag fostrar barn till flicka, pojke, kvinna, man? Vilken roll spelar kläder, leksaker, fritidssysselsättning och – vad händer inför en fotografering, vår tids avporträttering?
 
 
 

Bild: Karl XII, 1682-1718, konung av Sverige och Hedvig Sofia, 1681- 1708, prinsessa av Sverige, tillskriven David Klöcker Ehrenstrahl.

Karl XII, 1682-1718, konung av Sverige och Hedvig Sofia, 1681- 1708, prinsessa av Sverige, tillskriven David Klöcker Ehrenstrahl.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp