Könsöverskridare - Gender benders

De historiska porträtten visar att det funnits många olika sätt att uttrycka maskulinitet och femininitet. Konventioner och normer kring hur män och kvinnor bör uppföra sig och se ut har skiftat genom århundradena.

Att könsnormer förändras över tiden stödjer tesen hos den nordamerikanska queerteoretikern Judith Butler - att det inte finns något ”äkta”, ”sant” eller ”ursprungligt” kön. Hon beskriver istället kön som en komplex iscensättning, som är beroende av sociala konventioner och kulturella regler. Inom queerteori uppfattas kön som en instabil och föränderlig kategori som hela tiden måste uppföras som en föreställning. Vi lär oss att agera vår tillskrivna könsidentitet, det är inte medfött. Det sätter sig i kroppen. Se bara på kroppsspråken i familjeporträttet här bredvid, och jämför med hur vi rör oss idag.
 
Queerteori visar på möjligheter att ifrågasätta och sabotera kategorierna ”män” och ”kvinnor”. Den stör uppfattningen att det endast finns två naturliga kön, och att heterosexualitet är den enda sexualiteten. Genom att gestalta kön och begär på oväntade sätt utmanas begreppen och kan till sist bli helt oanvändbara.
 
 
 

Bild: Sachska familjetavlan, Martin van Meytens d.y.

Sachska familjetavlan, Martin van Meytens d.y.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp