Naket och erotiskt – för vems blick?

För vems blick är alla dessa bilder av nakna kvinnor och män skapade? Relationen mellan betraktare och bild brukar ofta beskrivas heterosexuellt: betraktaren är ett manligt subjekt som tittar på och begär bildens kvinnliga objekt.

Men hur ska man då förstå nakna män som poserar i bild, och kvinnor som betraktare? Eller kvinnor som ser med sexuellt begär på kvinnor? Män som ser erotiskt på nakna män? Och hur ska man uppfatta all annan visuell njutning som inte kan kategoriseras enligt en heterosexuell uppdelning?
 
De manliga konstnärer som under 1500-talet och framåt tecknade unga män för en manlig publik har lyft fram kropparnas sensualism. Och även om Boucher målade yppiga kvinnor som tumlar runt med varandra inför en manlig fluktarpublik hindrade det inte att målningarna samlades även av kvinnor redan på 1700-talet.
 
Den stående figuren i Tidens spegel invänder mot den enkla uppdelningen mellan män och kvinnor. Idén om heterosexualiteten vacklar.
 
 
 

Bild: Leda och svanen, François Boucher. Tidens spegel, Cornelis Cornelisz van Harlem.

Leda och svanen, François Boucher. Tidens spegel, Cornelis Cornelisz. van Harlem.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp