Rodin

Auguste Rodin förändrade skulpturkonsten för alltid. Hans verk var nydanade och kontroversiella, samtidigt räknas han som en av de sista klassiska skulptörerna. Utställningen gick på djupet i Rodins konstnärskap och visade ett 50-tal av hans verk.

Auguste Rodin, Den uppvaknande människan eller Bronsåldern, Henri de Rochefort, Danaid. Bilderna är beskurna.

Auguste Rodin, Den uppvaknande människan eller Bronsåldern, Danaid, Henri de Rochefort. Bilderna är beskurna.

1 oktober 2015–10 januari 2016
Visas på Konstakademien.

Auguste Rodin (1840-1917) var en outsider som med sitt djärva uttryck i nyskapande skulpturer kom att förändra skulpturkonsten för alltid.

Många av hans skulpturer har med tiden blivit ikoniska, till exempel Kyssen och Tänkaren som återfinns i otaliga reproduktioner. En sökning på ”The Thinker” ger idag flera miljoner träffar. Men när hans skulpturer visades på utställningar under 1800-talets sista år ansågs de antingen för vågade och realistiska eller för ofärdiga och utan berättande sammanhang.

I fokus hos Rodin fanns alltid människokroppen och i en och samma figur kunde han fånga både en realistisk kropp och ett starkt känslouttryck. På så sätt kan han uppfattas som en av de sista klassiska skulptörerna, samtidigt som han var progressiv och nyskapande i och med sitt levande och spontana formspråk. Det som omvärlden uppfattade som ofärdigt kunde för Rodin vara det mest fulländade. ”I varje ting upptäcker konstnären den inre sanning som lyser fram under formen” sa han.

I början av sin karriär hade Rodin svårt att få ett offentligt erkännande. Han försökte bli antagen på den officiella konstskolan École des Beaux-Arts flera gånger utan att lyckas. Istället fick han medvetet och strategiskt bygga upp sitt eget varumärke. Sitt breda genomslag fick han relativt sent, först efter 40 års ålder. 

Rodin hade en stor verkstad som hjälpte honom i hans arbete och i att framställa skulpturerna i marmor och brons. Många av medhjälparna blev själva framstående skulptörer. En av de mest kända är Camille Claudel med vilken Rodin också hade en lång och viktig relation. Men även flera skandinaver fanns i Rodins verkstad och ännu fler ville ha hans råd och åsikter om sina egna skulpturer. I utställningen berörs därför särskilt de nordiska relationerna. 

I utställningen visades ett 50-tal av Rodins skulpturer i olika versioner och i olika material, bland annat några av hans mest kända verk såsom Kyssen, Tänkaren och Je suis belle. Det beskrivs hur Rodin återanvände och varierade sina motiv i det oändliga, allt i sökandet efter det fulländande uttrycket. Han utvecklade ett formspråk på gränsen till det abstrakta, där kroppen, materialet och den konstnärliga processen får ett värde i sig själv. I Stockholm visades också ett 20-tal verk av nordiska skulptörer som influerades av Rodin, till exempel Carl Milles och Carl Eldh

Känn och upptäck

I utställningen finns fyra ”taktila stationer” där besökaren fick möjlighet att känna på skulpturerna och upptäcka dem med händerna. Skulpturerna som gick att känna på var tredimensionella reproduktioner av Rodins skulpturer,  det vill säga skulpturkopior gjutna i Rodins originalformar. I våra taktila visningar kunde besökarna lära dig mer om att läsa av en skulptur genom att känna på den. 

Utställningen var ett samarbete med Musée Rodin i Paris, Konstmuseet Ateneum/Finlands nationalagalleri i Helsingfors och den franska konsthistorikern Antoinette Le Normand-Romain. Våren 2016 gick den vidare för att visas på Ateneum. 

Auguste Rodin, Kyssen. Musée Rodin.
Auguste Rodin, Kyssen. Musée Rodin

Läs mer

Ladda ner häftet med utställningen alla vägg- och föremålstexter. Texterna presenteras i extra stor stil.
Klicka här för att ladda ner häftet som pdf. 

Audioguide

En audioguide till utställningen finns i Nationalmuseum app för iPhone och Android. Ladda ner appen kostnadsfritt från App Store eller Google Play direkt i din telefon. Sök på Nationalmuseum@.

Katalog

Till utställningen finns en bildrik katalog som innehåller ny forskning och artiklar skrivna av internationelltt framstående Rodin-kännare. Den ges ut på svenska, engelska och finska. Pris 295 kr. Beställ den från bokshopen eller köp den i Butiken på Konstakademien.

Unfreeze. Danselever tolkar Rodin
Dansleverna i åk 2 på det Estetiska programmet på Fryshusets gymnasium i Stockholm arbetade hösten 2015 med ett projekt som kopplade samman skulptur, rörelse och dans. Utgångspunkten var utställningen Rodin och arbetet resulterade i fyra korta dansfilmer. Se filmerna och läs mer om projektet.

 BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp