Stolthet och fördom

Stolthet och fördom handlar om villkor och möjligheter för kvinnliga konstnärer i Frankrike och Sverige 1750–1860. Från att ha varit beroende av mäns välvilja för att nå framgång går kvinnorna sakta men säkert mot en alltmer professionell yrkesroll.

Bilder: Sophie Adlersparre, Självporträtt, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm. Amalia Lindegren, Studie av kvinnlig modell. Antoine Cécile Hortense Haudebourt-Lescot, Självporträtt, Musée du Louvre, Département des peintures, Paris

Sophie Adlersparre, Självporträtt, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm. Foto: Leif Mattsson/Kungl. Akademien för de fria konsterna. Amalia Lindegren, Studie av kvinnlig modell. Nationalmuseum. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum. Antoine Cécile Hortense Haudebourt-Lescot, Självporträtt, Musée du Louvre, Département des peintures, Paris. Foto: RMN (Musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Pågår 27 september 2012 – 20 januari 2013 

I både Sverige och Frankrike var konstetablissemanget vid 1700-talets mitt lika med de kungliga konstakademierna. Den som stod under akademiernas beskydd hade tillgång till utbildning och möjlighet att ställa ut. Om man var man.

Varken i Sverige eller i Frankrike hade kvinnor tillträde till statlig konstutbildning. I Sverige var Ulrica Fredrica Pasch den första kvinnliga ledamoten, invald 1773.  I Frankrike blev kvinnor medlemmar av Akademien redan under 1600-talet, men motståndet mot dem var hårt. Under dess 130-åriga existens var endast 10 ledamöter kvinnor. De som lyckades bli invalda i Akademien var skickliga och konstnärligt drivna, men avgörande för dem alla var släktband eller nära sociala relationer till män med framskjutna positioner inom konstetablissemanget.

Den franska revolutionen förde med sig stora samhällsförändringar. Trots detta hade kvinnorna fortfarande inte tillträde till  statlig konstutbildning. I både Frankrike och Sverige var de hänvisade till att gå i privat lära hos en, oftast manlig, konstnär. För kvinnor ur de övre samhällsskikten ingick konstnärlig undervisning i uppfostran; att kunna teckna, måla och brodera sågs som bevis på bildning och själslig förfining. Många blev mycket skickliga och i Sverige fick dessa amatörer till och med ställa ut på Akademien.

Med de nya tiderna förändrades både konsteliten och konstmarknaden. Detta bidrog bland annat till en demokratisering av porträttkonsten. . Detta gynnade kvinnorna, som i synnerhet specialiserade sig på miniatyr- och pastellmåleri. Flera specialiserade sig även inom genremåleriet , vilket gav dem möjlighet att försörja sig.

En av de konstnärer vi möter i utställningen är Marie Suzanne Giroust. Många känner henne bättre som Damen med slöjan, avporträtterad av maken och akademiledamoten Alexander Roslin. Hon valdes in i den franska konstakademien tack vare sin skicklighet, men makens position var säkert avgörande. Marie Suzanne Giroust dog ung och i dag är endast 19 målningar kända. Här får vi se sex av dem.

I utställningen möter vi såväl akademiledamöter som amatörer, men även skickliga entreprenörer. Totalt visas 250 målningar, teckningar och broderier. Se verk av bland andra Marie Suzanne Giroust, Anne Vallayer-Coster, Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, Adélaïde Labille-Guiard, Marie Thérèse Reboul, Antoinette Cécile Hortense Haudebourt-Lescot, Marguerite Gérard, Ulrica Fredrica Pasch, Maria Röhl, Sophie Adlersparre och Amalia Lindegren.

Utställningen är ett samarbete med National Museum of Women in the Arts i Washington.


 

 

Introduktion och visningar

27 september–3 januari: Introduktion i Hörsalen varje tisdag–fredag kl 13
8–19 januari: Kort introduktion i Hörsalen varje tisdag–fredag kl 12–12.30.
20 januari, sista dagen, introduktion av utställningskommissarierna i Hörsalen kl 12 och kl 14

Övrig tid visas en kort film som presenterar utställningen.

OBS! Vissa dagar är Hörsalen är abonnerad och stängd för allmänheten. Då äger introduktionen rum i utställningssalarna. Filmen visas inte. Istället kan du se den här på webben.
Klicka här för datum då Hörsalen är abonnerad.

Syntolkad visning
Torsdag 6 december:  11.15–12.15

Visning på teckenspråk
Lördag 24 november kl 11.30–12.30

Boka en privat gruppvisning av utställningen.

Föreläsning

Torsdag 10 januari kl 18–19
Eva-Lena Karlsson, utställningskommissarie, föreläser om Stolthet och fördom.

Temadag

Söndag 13 januari kl 13–15:
Om konstnärsrollens professionalisering i Sverige under 1800-talet, föreläsningar av Eva-Lena Bengtsson, Barbro Werkmäster och Bo Lundström.

Föreläsning

Torsdag 17 januari kl 18:
Royalists and Revolutionaries: Women Artists and the French Revolution, föreläsning av Laura Auricchio, Associate Professor of Art History, Parsons The New School for Design.

Finaldagen

Söndag 20 januari
Stolthet och fördom presenteras av utställningskommissarierna Eva-Lena Bergström, Eva-Lena Karlsson och Magnus Olausson, kl 12 och 14 i Hörsalen.

För skolan

Visningar och arbetsmaterial för högstadiet och gymnasiet. Handledning och inspirationskväll för lärare.

Fotoförbud

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i utställningen.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp