Unga konsthantverkare 2010

Glasskulptören Karl Magnus Nilsson, född 1977, är 2010-års Unga konsthantverkare. Den 13 september får han ett stipendium på 100 000 som delas ut av Bengt Julins fond/Nationalmusei Vänner.

Stipendiet Unga konsthantverkare delas ut sedan 2001 på initiativ av Bengt Julin. Det syftar till att premiera lovande utövare som inte fyllt 35 år och som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Stipendiet är på 100 000 kr och utdelas vartannat år. Stipendiat utses av styrelsen för Bengt Julins Fond som till sin hjälp har utsett en jury.

Juryns motivering:

Karl Magnus Nilsson berättar historier med hjälp av glas - och det är han skicklig på. Hans gjutna, figurativa glasskulpturer ger kropp åt skrönor och säregna återblickar. Hans arbetsmaterial, med ömsom dimmiga och ömsom glasklara ytor, förstärker den ödesmättade undertonen. I verken framträder världen lika bisarr och sällsamt förunderlig som den är, vilket vi ständigt mår bra av att påminnas om.

Årets jury består av:

Rolf Julin (Bengt Julins Fond), Elsebeth Welander-Berggren, ordf. (museichef Prins Eugens Waldemarsudde), Malin Vessby (skribent), Pernilla Åbrink (föreningen Svensk Form), Micael Ernstell (intendent Nationalmuseum) samt Arne Gustafsson (tidigare rektor för Beckmans Designhögskola).

Från den 14 september till 17 oktober visar vi ett urval av Karl Magnus Nilssons verk på trappavsatsen.

Bild: Glasskulpturer av Karl Magnus Nilsson.

Bild: Glasskulpturer av Karl Magnus Nilsson.