Digitalt boksläpp: Om söndagarne – 1800-talets museibesökare och konsten att betrakta konst